Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

 

Homopolysacharidy

 

 

 • Sú polysacharidy, ktoré tvoria monosacharidové jednotky rovnakého typu

 

Napríklad: celulóza, škrob, chitín, pektíny, glykogén a podobne.


 

Škrob

 

 • Rastlinný polysacharid, zásobná látka

 • Získavame ho zo zemiakov alebo z obilnín (priemyselne)

 • Tvoria ho dve zložky:

 

 1. Amylopetkín – je tvorený D-glukózovými zvyškami. Tie sú pospájané α(1→4) a α(1→6) glykozidovými väzbami. Nerozpustný vo vode. Má rozvetvený reťazec, vetvenie po každých 24 až 30 jednotkách.

 

 

Na obrázku je znázornená časť reťazca amylopektínu s α(1→4) a α(1→6) glykozidovými väzbami.

 

Zdroj:Mgr. Zuzana Szocsová


α(1→6) glykozidová väzba sa opakuje vždy po 24 až 30 glukózových zvyškoch.

 

 

 

 1. Amylóza– tvoria ju D-glukózové zvyšky, ktoré sú vzájomné pospájané α(1→4) glykozidovými väzbami. Vo vode je rozpustná. Nemá rozvetvený reťazec.


Zdroj: Mgr. Zuzana Szocsová

 

Amylóza tvorí 20% škrobu, amylopektín tvorí 80% škrobu. Vytvorením roztoku amylózy a amylopektínu sa tvorí škrobový maz. 

Celulóza


 • Rastlinný polysacharid

 • Lineárny reťazec

 • Funkcia: stavebná – je súčasťou bunkových stien vyšších rastlín

 • Reťazec je tvorený D-glukózovými jednotkami, ktoré sú spojené β(1→4) glykozidovými väzbami.

 

Zdroj: Mgr. Zuzana Szocsová

 

Zdroj: http://wikidraft.org/wiki/File:Cellulose-Ibeta-from-xtal-2002-3D-balls.png


Vlastnosti:

 

 • Celulóza je vo vode nerozpustná

 • Celulóza je zložka vlákniny a je pre človeka nestráviteľná, prežúvavce ju dokážu stráviť..

 • Získavame ju izoláciou z dreva

 • Celulóza je vo vode nerozpustná, nerozpúšťa sa v organických rozpúšťadláchGlykogén


 • Polysacharid nachádzajúci sa v živočíšnych telách

 • Zásobná funkcia

 • Vo vode sa rozpúšťa

 • Štruktúrou je podobný amylopektínu, ale reťazec glykogénu je viac rozvetvený (vetvenie po každých 8 až 12 glukózových jednotkách)

 • Je prítomný vo svaloch, v pečeniChitín


 • V štruktúre má monosacharidové jednotky, ktoré obsahujú acetylovanú aminoskupinu -NHCOCH3 na C2. Monosacharidové jednotky sú spojené β(1→4) glykozidovými väzbami.

 • polysacharid živočíšneho pôvodu

 • stavebná jednotka – obsahuje ho pancier korytnačiek, pancier rakov, krovky hmyzu. Nachádza sa v bunkových stenách húb a podobne.


 

Pektíny


 • Zásobná funkcia

 • Nájdeme ich v jablkách, v šupke citrusov a podobne

 • Použitie: v potravinárstve – výroba džemov, marmelád a podobneInulín


 • Zásobná funkcia

 • Nájdeme ho napríklad v hľuzách.


 

 

Heteropolysacharidy

 

 

 • polysacharidy, ktoré obsahujú dva alebo viac typov monosacharidoych jednotiek.


 

 

Zopakujte si!!!

 

 1. Vymenujte polysacharidy patriace k homopolysacharidom.

 2. Charakterizujte škrob

 3. Charakterizujte celulózu a glykogén. 

Použitá literatúra:

 

Mgr. M. Benešová, Mgr. Hana Satrapová a kolektív autorov, Zmaturuj z chémie, 2002, str. 170-172, DIDAKTIS spol. s r.o., Bratislava, ISBN 80-7358-030-6

J. Hudec, J. Tóth, J. Tomáš, A. Hegedusová, Organická chémia, 2002, str. 137-142, vyd. Prvé, SPU v Nitre, ISBN 80-7137-975-1

P. Záhradník, M. Kollárová, Prehľad chémie 2, Organická chémia a biochémia, druhé vydanie 2002, str. 225 – 226, MEDIA TRADE, spol s r.o. – SPN, ISBN 80-08-03349-5

http://wikidraft.org/wiki/File:Cellulose-Ibeta-from-xtal-2002-3D-balls.png