Poludníky
Na glóbuse nie sú nakreslené iba rovnobežky.Zemské póly spájajú čiary,ktoré pretínajú všetky rovnobežky.Tieto čiary nazývame poludníky podľa toho že spájajú miesta,v ktorých je v rovnakom čase poludnie.Tak ako rovník vyniká medzi rovnobežkami,dôležitú úlohu má aj hlavný alebo nultý poludník.Rozdeľuje Zem na východnú a západnú pologuľu.Keď otočíme glóbus tak aby hlavný poludník bol vpredu,napravo je východná pologuľa a naľavo západná. Presne oproti hlavnému poludníku je nakreslený 180.poludník.Práve ním sa končia obe pologule.Na východnej aj západnej pologuli je teda po 180 poludníkov.Na rozdiel od rovnobežiek majú všetky poludníky rovnakú dĺžku.Spleť rovnobežiek a poludníkov sa nazýva geografická sieť.Tieto čiary majú veľký význam pretože nám pomáhajú určiť polohu rôznych miest na Zemi.Pomocou nich sa určuje aj poloha lodí na mori,lietadiel nad pevninou alebo oceánov.Ku každej takejto čiare vieme priradiť hodnotu,číslo.Pri rovnobežkách je to číslo od 0 po 90 na severnej aj na južnej pologuli.Pri poludníkoch zase číslo od 0 po 180 na východnej aj na západnej pologuli.Každé miesto na Zemi má tak svoju polohu zásluhou rovnobežky aj poludníka,ktoré ním prechádzajú. Nultý poludník sa ide opravovať Prejde ho skoro každý,kto sa príde potrieť do Spojeného kráľovstva.Mnoho ľudí neodolá a zaradí ho do svojho londýnskeho diára.Lebo fotografie s jednou nohou na západnej a druhou nohou na východnej pologuli patria medzi žiadané suveníry z Londýna.Greenwichský nultý poludník však začnú rekonštruovať.Samozrejme nie sám poludník,čo je len myslená čiarka ale observatórium .