POLTERGEIST


Vážená pani profesorka, milí spolužiaci, na úvod vás chcem pozdraviť a hneď na začiatku zaujať slovom poltergeist. Ak vás toto slovo oslovilo pozorne počúvajte ďalej.


Slovo poltergeist je slovo nemeckého pôvodu a v preklade znamená “búchajúci, hlučný duch“. Toto slovo označuje nevysvetlený jav, pri ktorom sa v ľudských obydliach bez jasnej príčiny ozývajú nevysvetliteľné zvuky a často dochádza i k pohybu predmetov ako presúvanie nábytku a rozbíjanie riadu.

Popisované a zaznamenané prejavy poltergeistov sú veľmi rôznorodé. Vo väčšine prípadov je prejav poltergeistov údajne spojený so zvukmi, ktoré sa bez jasnej príčiny ozývajú v napadnutom byte alebo dome. V menšom počte prípadov je prejav poltergeista spojený s fyzickým pohybom predmetov či už sa v dome niekto nachádza alebo nie. Napríklad po príchode domov majiteľ nachádza presunutý či prevrátený nábytok, rozbité vázy a zrkadlá. Existujú tiež prípady keď sa nevysvetliteľný pohyb predmetov spustí aj v prítomnosti osôb, ktoré sa nachádzajú v dome.

Svedkovia oznamujú samovoľné pády predmetov z poličiek alebo kozubových ríms, ale naviac i prípady, keď akási neznáma „sila“ hádže veci po byte. Poväčšine je tento pohyb sprevádzaný rinčaním skla, buchotom či nezvyčajným šepotom.

Pomerne časté sú i hlásenia o anomálnom správaní elektronických spotrebičov. Údajne často dochádza k nevysvetliteľným poruchám, ktoré samé bez opravy miznú. Zo spotrebičov (napr. žehličky) vychádzajú plamene a následne privolaný opravár nenachádza žiadnu chybu. Existujú pritom i hlásenia javov, pri ktorých došlo aj k úrazu človeka.

Niekoľkokrát bol taktiež zaznamenaný prípad, kde sa postihnutá rodina presťahovala do iného mesta a prejavy poltergeistov ju sprevádzali aj v novom domove.

Spoločným rysom všetkých hlásených výskytov poltergeistov je skutočnosť, že jav sa vyskytuje celkom spontánne a v žiadnom zo zaznamenaných prípadov údajne nikdy nebol nájdený úmyselný pôvodca javu.

V oblasti psychotroniky je preto najčistejším akceptovaným vysvetlením poltegeistov existencia doteraz neznámej paranormálnej sily, ktorá sa uvoľňuje v spojení s bolesťou, nepriateľstvom a hnevom. V období puberty je mladý človek najviac náchylný k extrémnemu prejavu a jeho duševný vývoj prechádza veľmi závažným obdobím. Preto je údajne jav poltergeistov často viazaný na „pubertiakov“ a ich psychické prejavy v období dospievania.

Prípady poltergeistov sú hlásené po celom svete. Na Slovensku sa najznámejšie prípady udiali v Brunovciach (1899), Prešove (1930, 1933) a Košiciach - Barci (1933).

14. augusta 1899 sa v Brunovciach odohral tajuplný úkaz, ktorý potvrdilo asi päťdesiat svedkov. Celý prípad začal o deviatej ráno a s niekoľko hodinovou prestávkou trval až do noci. Celá udalosť sa odohrala v byte záhradníka Cibíka zamestnaného na veľkostatku. V prítomnosti Cibíka a správca ing. Josefa Witwara v byte spadla jedna stolička. Ing. Witwar ju zdvihol a skontroloval, nevidel na nej však nič zvláštneho. Nechal zavrieť okná a dvere, na čo vo vedľajšej miestnosti opäť spadla stolička. V následujúcej chvíli v kuchyni spadla kuchynská linka. Tieto podivné úkazy akoby riadila nejaká podivná sila, pretože 20% takýchto pohybov sa uskutočnilo ako reakcia na poznámky prítomných. Tak nnapríklad, keď sa v kuchyni prevrátila linka, správca vyzval „silu“, aby ju zase postavila. Vtedy v rôznych miestnostiach spadlo niekoľko stoličiek, zo stola spadli detské hračky a linka sa opäť postavila. Potom správca s údivom pozoroval, ako pokrievky na hrnce nad pecou padajú na zem v krátkych intervaloch, akoby ich niekto hádzal.

Ďalší taktiež nepríjemný a podobný úkaz sa odohral v Prešove v roku 1933 na Jarkovej ulici. Tu sa pohybovala stolička, a na hlavy spiacim dievčatám spadla zo vzduchu aktovka. Keď „tajomnú sílu“ dievčatá vyzvali, aby deväťkrát zaklopala, naozaj bolo počuť deväť úderov. Keď ju nejakým spôsobom dráždili, klepala hlasnejšie. V strede udalosti bolo asi deväťročné dievčatko, ktoré niekdy cítilo, akoby ju za nohu chytala studená ruka.

Košice – Barce. Rok 1933. V prítomnosti istej slúžky sa objavovali vo vzduchu kamene, ktoré jej vzápätí padali na hlavu. Tieto údery ju však vôbec neboleli. Keď ju prepustili zo služby, tajomné úkazy prestali, ale opakovali sa na inom mieste, kam sa slúžka presťahovala.

Niektorí si o poltergeiste po dnešku budú hľadať nové a zaujímavé informácie, niektorí možno na slovo „poltergeist“ zabudnú, ale určite si na poltergeist každý spomenie keď bude doma sám.


Ďakujem za pozornosť a prajem krásny deň.