Rozloha: 313000 km2

Počet obyvateľov: 40 mil.

Hlavné mesto: Varšava

Štátne zriadenie: unitárna republika s parlamentným typom vlády

Poloha: výhodná→ prístup do Baltského mora na dôležitých dopravných spojniciach; 6 susedov+ Kalimingrácka časť Ruska→ Nemecko, Česko, Slovensko, Ukrajina, Bielorusko, Litva

Členitosť pobrežia: dosť malá; Gdanský a Štetínsky záliv, Vilianska kosa

Povrch: prevažne nížinatý→ na S Pobaltská nížina; jazerné pahorkatiny s morénami( Pomoranská, Mazúrska, Veľkopoľská) ; Stredopoľské nížiny( Mazovská, Sliezska, Malopoľská); na J časti vysočiny→ Malopoľská, Lublinská, Krkonoše, Beskydy, Tatry( najvyššie; Rysy)

Podnebie: mierne→ prechodné s prevahou oceanity( jej vplyv na J a V pomaly slabne); najviac zrážok v Tatrách

Vodstvo: Visla+ Bug, Odra+ Varta( úmorie Baltského mora); hustá riečna sieť; ľadovcové jazerá na S+ močiare, tatranské plesá

Pôdy: väčšinou štrkovo- piesčité podzolované pôdy s nízskou úrodnosťou

Rastlinstvo: lestnatnosť→ 25% ( hlavne borovica); na močaristom S sú časté rašeliniská

Ochrana prírody: do 20 národných parkov→ napr. Tatranský, Krkonošský, Babia Hora, Kampinovski, Bielovežský

Obyvateľstvo: počet ľudí stagnuje; národostná štruktúra→98% Poliaci, potom Ukrajinci( najpočetnejšia menšina); religiózna štruktúra→vačšina sú katolíci; najviac ľudí → na J( Horné Sliezsko) 

Sídla: najväčšia je Varšava( 2 mil. obyvateľov), potom Lodž, Krakow, Vroclav, Poznaň; konurbácia Horné Sliezsko( stredisko Katowice); stupeň urbanizácie→ 66%

Hospodárstvo:vyspelý štát s veľkým nerastným bohatstvom; novší člen EÚ

Poľnohospodárstvo: skoro 1/2 rozlohy je orná pôda; prevaha rastlinnej výroby→ pšenica, raž( 2. na svete), zemiaky( 3. na svete), cukr. repa, ľan, repka olejná, ovocie a zelenina; živočíšna výroba→ hovädzí dobytok, ošípané, hydina+ tradičný chov koní; - poľnohospodárstvo je dosť rozdrobené→ vyššia zamestnanosť, ale nižšia úroveň

Priemysel: ťažba→ čierne uhlie( svetovo významné; Horné Sliezsko), hnedé uhlie( svetovo významné), kamenná soľ, meď, striebro( svetovo významné); energetika→ skoro všetka energia z tepelných elektrární( Belchatov- 1. najvačšia v Európe); spracovateľské odvetvia→ strojárstvo, chémia, potravinárstvo; lokalizácia→Horné Sliezsko, Varšava+ okolie

Doprava:cestná ( málo kvalitná); železničná+ riečna ( hlavne tovary; Visla, Odra+ prepojené kanálmi); námorné prístavy→ Štetín, Gdansk, Gdyňa); letisko vo Varšave

Cestovný ruch: Krakow( historická pamiatka), Vielička+ Osvienčim( technické pamiatky), Čenstochová( pútnické miesto), Zakopane( horské stredisko)