Človek na poliach pestuje mnoho rastlín, ktoré potrebuje k svojmu životu. Takéto rastliny pestované na poliach nazývame poľné plodiny.


 

Poľné plodiny delíme na:

 

  • obilniny,

  • krmoviny,

  • olejniny,

  • okopaniny.


 

Olejniny

 

Olejniny sú poľné kultúrne rastliny, ktoré človek pestuje najmä pre vysoký obsah oleja.

Olejniny obsahujú vysoký obsah rastlinného oleja ako svoju zásobnú látku, a to zväčša v semenách.

Olej človek získava lisovaním. Vylisovaný rastlinný olej sa používa na prípravu jedál, pri výrobe pokrmových tukov, palív, olejových farieb a mydiel.

Olejniny človek využíva aj ako krmovinu pre dobytok, semená ako krmivo pre vtáky a ako doplnok zdravej výživy.


 

Medzi olejniny, ktoré sa pestujú u nás patrí:

 

  • slnečnica ročná,

  • kapusta repková pravá (repka olejná),

  • mak siaty.


 

Slnečnica ročná

 

Slnečnica ročná patrí medzi naše najviac pestované olejniny. Je to jednoročná rastlina, ktorá dorastá do výšky až 3 metrov. Pestuje sa v najteplejších oblastiach Slovenska.

Slnečnica ročná je známa svojimi veľkými žltými, či oranžovými kvetmi, drsnými listami a vysokou stonkou. Slnečnica sa v období, kedy ešte nie je dobre vyvinuté kvetenstvo, otáča za slnkom. Kvety sa postupne menia na plody, ktoré nazývame slnečnicové semená.

Semená slnečnice ročnej sa lisujú, a tým sa získava slnečnicový olej. Slnečnicový olej sa používa na výrobu stolového oleja a stuženého tuku. Zvyšky semien sa využívaj ako kvalitné krmivo pre dobytok.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sunflower

Slnečnica ročná


 

Kapusta repková pravá (repka olejná)

 

Kapusta repková pravá patrí medzi naše dôležité a najčastejšie pestované olejniny. Je to rastlina náročnejšia na pestovanie. Pre svoj rast potrebuje dostatok výživných látok a hnojenie.

Kapusta repková pravá je jednoročná rastlina. Dorastá do výšky 1,5 metra. Má jasnožlté kvety, ktoré majú typickú vôňu.

Semená sú bohaté na olej, ktorý sa získava lisovaním. Žltý repkový olej sa používa na výrobu stolového oleja, ktorý používame pri príprave jedál a pokrmových tukov. Zvyšky semien – výlisky sú kvalitným a výživným krmivom pre dobytok.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_napus

Jasnožlté kvety kapusty repkovej pravej


 

Mak siaty

 

Mak siaty patrí medzi naše známe pestované kultúrne rastliny - olejniny. Je to jednoročná rastlina s veľkými nápadnými bielymi, ružovými či červenými kvetmi. Je známy bohatým obsahom vápnika, vitamínov, minerálov a nenasýtených mastných kyselín.

Mak siaty ľudia pestujú najmä pre semená, ktoré sú dôležitou olejninou a v potravinárstve obľúbenou pochutinou. Suché makovice sa využívajú vo farmaceutickom priemysle.

Semená maku siateho sa lisujú na olej, ktorý sa využíva napríklad v kozmetike na krémy, masti, či mydlá, ale aj pri výrobe náterov a farieb.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Papaver_somniferum

Makovica obsahuje semená makuZopakujte si:
1. Čo sú olejniny?
2. Ktoré rastliny patria medzi olejniny?
3. Aký je rozdiel medzi olejninami a okopaninami?
4. Prečo človek pestuje olejniny?
5. Porovnaj slnečnicu ročnú a mak siaty.

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2008. s.91 – 92.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sunflower
http://en.wikipedia.org/wiki/Brassica_napus
http://en.wikipedia.org/wiki/Papaver_somniferum