Človek na poliach pestuje mnoho rastlín, ktoré potrebuje k svojmu životu. Takéto rastliny pestované na poliach nazývame poľné plodiny.

 

Poľné plodiny delíme na:

 

  • obilniny,

  • krmoviny,

  • olejniny,

  • okopaniny.Okopaniny

Okopaniny sú poľné kultúrne rastliny, ktoré sú počas rastu náročné na dostatočné prevzdušňovanie - okopávanie.

Okopaniny obsahujú veľa dôležitých organických látok, napríklad cukry a tuky.

Okopaniny sa využívajú vo výžive človeka, ako krmivo pre hospodárske zvieratá a ako suroviny pre potravinársky priemysel.


 

Medzi okopaniny, ktoré sa pestujú u nás, patrí:

 

 

  • ľuľok zemiakový (zemiaky),

  • repa cukrová,

  • repa kŕmna.


 

Ľuľok zemiakový

Ľuľok zemiakový patrí medzi naše najviac pestované a nenáročné okopaniny. Pestujeme ho pre jeho jedlé a chutné podzemné časti – hľuzy. Hľuzy sú dužinaté časti podzemnej stonky – zemiaky. Výhonky hľúz vyrastú a nad zemou vytvárajú stonky, listy, kvety a plody. Kvet je biely alebo červenofialový. Po odkvitnutí sa na rastline vytvoria plody – zelené bobule, ktoré sú jedovaté. Jedovatá je celá rastlina okrem hľúz – zemiakov.

Ľuľok zemiakový pestujeme na priamu konzumáciu pre ľudí, využíva sa v cukrovinárstve, na kŕmenie hospodárskych zvierat, na výrobu liehu a škrobu.

Hľuzy ľuľka zemiakového (zemiaky) sa zberajú na jeseň, v období, kedy rastlina zožltne a začína vysychať. Hľuzy obsahujú škrob, bielkoviny, cukry, vitamíny.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Potato

Ľuľok zemiakový

 

 

Repa cukrová

Repa cukrová patrí medzi naše dôležité okopaniny. Je to poľnohospodárska plodina, ktorá sa pestuje v nížinách Slovenska.

Repa cukrová je rastlina náročná na pôdu, výživu a zrážky.

Repa cukrová sa pestuje najmä pre dužinatú zhrubnutú časť koreňa – buľvu. Buľva je základnou surovinou, ktorá sa využíva najmä pri výrobe cukru, ale aj na výrobu liehu. Buľva v čase zberu obsahuje viac ako 21 percent cukru. Ako krmivo pre hospodárske zvieratá sa využívajú listy s odrezanou vrchnou časťou buľvy. Vedľajším produktom je melasa, z ktorej sa vyrába napríklad alkohol, kvasnice, kyselina citrónová.


http://de.wikipedia.org/wiki/Zuckerr%C3%BCbe

Repa cukrová – nadzemná aj podzemná časť

 

 

Repa kŕmna

Repa kŕmna patrí medzi naše známe pestované kultúrne rastliny - okopaniny. Pestuje sa ako krmivo pre dobytok. Je menej náročná na pestovanie ako repa cukrová. Buľva obsahuje okolo 10 percent cukru. Má veľký význam pre obsah vitamínov.

Buľva repy kŕmnej viac vyčnieva nad zemou ako buľva repy cukrovej. Má valcovitý, kužeľovitý, či oválny tvar.

Repa kŕmna je vhodná ako krmivo pre všetky druhy hospodárskych zvierat.

 

http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/picniny/sklady.php?odkaz=cukrovka_repa_bulva.html

Repa kŕmnaZopakujte si:
1. Čo sú okopaniny?
2. Ktoré rastliny patria medzi okopaniny?
3. Aký je rozdiel medzi okopaninami a krmovinami?
4. Prečo človek pestuje okopaniny?
5. Popíš a porovnaj ľuľok zemiakový a repu kŕmnu.

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2008. s. 91 – 92.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Potato
http://de.wikipedia.org/wiki/Zuckerr%C3%BCbe
http://web2.mendelu.cz/af_222_multitext/picniny/sklady.php?odkaz=cukrovka_repa_bulva.html