Človek na poliach pestuje mnoho rastlín, ktoré potrebuje k svojmu životu. Takéto rastliny pestované na poliach nazývame poľné plodiny.

 

Poľné plodiny delíme na:

  • obilniny,

  • krmoviny,

  • olejniny,

  • okopaniny.


 

Obilniny

Obilninysú poľné kultúrne rastliny, ktoré človek pestuje najmä pre zrno.

Obilniny inak nazývané aj cereálie majú podobnú stavbu tela ako lúčne trávy.

Obilniny obsahujú veľa základných výživných látok, sú zdrojom minerálnych látok a vitamínov skupiny B.


Medzi obilniny, ktoré sa pestujú u nás patrí napríklad: pšenica, raž, jačmeň, ovos, kukurica.


 

Pšenica

Pšenica patrí medzi naše najviac pestované obilniny. Pestuje sa najmä pre zrno, z ktorého sa mletím vyrába krupica a biela múka. Múka sa používa na pečenie chleba, bieleho pečiva, cestovín, cukrárenských výrobkov.

Pšenica sa pestuje aj ako krmivo pre hospodárske zvieratá.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wheat

Pšenica

 

 

Raž

Raž patrí medzi menej náročné pestované obilniny. Pestuje sa najmä pre zrno, z ktorého sa mletím vyrába tmavá ražná múka. Z ražnej múky môžeme upiecť tmavý pšenično-ražný chlieb, pečivo a cukrárenské výrobky, ako sú napríklad perníky.

Raž sa používa aj na výrobu sladovej ražnej kávy a liehu.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rye

RažJačmeň

Jačmeň patrí medzi naše dôležité a najstaršie pestované obilniny. Pestuje sa najmä v suchších oblastiach.

Jačmeň je dôležitá priemyselná obilnina, z ktorej sa vyrábajú jačmenné krúpy a kávoviny. Z jačmeňa sa vyrába aj slad, ktorý je základnou surovinou pri výrobe piva.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hordeum

Jačmeň

 

 

Ovos

Ovos je ďalšou dôležitou obilninou, ktorá patrí medzi menej náročné plodiny. Pestuje sa aj v chladnejších a daždivejších oblastiach.

Ovos sa pestuje najmä pre zrno. Zo zrna sa melie múka, z ktorej ľudia pečú rôzne druhy pečiva. Dobre poznáme aj ovsené vločky, ktoré sa považujú za súčasť zdravých pokrmov.

Ovos sa pestuje najmä ako krmivo pre dobytok, kone, ošípané a králiky.

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oves

OvosKukurica

Kukurica je ďalšou dôležitou obilninou. Dorastá do výšky okolo 1 – 3 metrov. Pestuje sa prevažne ako krmivo pre hospodárske zvieratá, vo forme zrna alebo siláže.

Kukurica sa využíva aj v potravinárskom priemysle, napríklad ako kukuričná múka, krupica, kukuričné pukance, zaváraná aj mrazená. Vyrába sa z nej napríklad aj olej a škrob.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maize

KukuricaZopakujte si:
1. Čo sú poľné plodiny?
2. Ktoré druhy rastlín patria medzi poľné plodiny?
3. Ktoré rastliny patria medzi obilniny?
4. Prečo človek pestuje obilniny?
5. Vymenuj, čo sa vyrába z jednotlivých obilnín.


Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2008. s.89 – 90.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wheat
http://en.wikipedia.org/wiki/Rye
http://en.wikipedia.org/wiki/Hordeum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oves
http://en.wikipedia.org/wiki/Maize