Človek na poliach pestuje mnoho rastlín, ktoré potrebuje k svojmu životu. Takéto rastliny pestované na poliach nazývame poľné plodiny.

 

Poľné plodiny delíme na:

  • obilniny,

  • krmoviny,

  • olejniny,

  • okopaniny.


 

 

Krmoviny

Krmovinysú poľné kultúrne rastliny, ktoré človek pestuje najmä na kŕmenie hospodárskych zvierat.

Krmoviny zabezpečujú zvieratám kvalitnú výživu.

Krmoviny sú dôležité aj pre zvyšovanie úrodnosti pôdy

Krmoviny majú aj veľký ekologický význam, pretože po celý rok chránia pôdu pred vodnými a veternými vplyvmi.


 

Medzi krmoviny, ktoré sa pestujú u nás patria:

  • kŕmne rastliny - ďatelina lúčna, lucerna siata,

  • strukoviny - vika siata, bôb obyčajný.


 

Ďatelina lúčna

Ďatelina lúčna patrí medzi naše najviac pestované krmoviny. Je nenáročná, pestuje sa vo všetkých nadmorských výškach.

Ďatelina lúčna je známa svojimi guľovitými ružovými kvetmi, ktoré opeľujú len čmele pre svoj dlhý cuciak.

Ďatelina lúčna patrí medzi obľúbené krmoviny pre dobytok a zároveň je liečivou bylinou so silnými dezinfekčnými účinkami. Štvorlístok ďateliny považujeme za symbol šťastia.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Trifolium_pratense

Ďatelina lúčna


 

Lucerna siata

Lucerna siata patrí medzi naše dôležité hospodárske rastliny a najcennejšie krmoviny. Je to rastlina dobre odolná voči suchu. Obsahuje veľké množstvo bielkovín, vitamínov a minerálnych látok

Lucerna siata sa využíva na priame skrmovanie, ale aj na výrobu siláže, či sena.

Kvety lucerny siatej opeľujú čmele, pretože svojím dlhým cuciakom môžu vniknúť do rúrkovitej koruny kvetu.


http://en.wikipedia.org/wiki/Alfalfa

Lucerna siata