Otázky:

 

1.      Čo rozumiete pod pojmom pole?

2.      Aký má byť názov poľa?

3.      Čo znamená výraz array?

4.      Čo je to vlastne Začiatok a Koniec poľa?

5.      Aký je rozdiel medzi of integer a of string?