POHORIA AUSTRÁLIE

Austrália je najrovnejšia a najstaršia kontinentálna zemská masa. Má najnižšiu priemernú výšku a pomerne pokojnú geologickú históriu. Geologické sily tu pôsobili prevažne v rannej geologickej histórii Austrálie, keď bola ešte súčasťou prakontinentu Gondwana. Proces vodnej erózie a zvetrávania značne poznamenali a poznamenávajú povrch kontinentu. Najväčšiu časť Austrálie predstavujú nížiny. Medzi vyššie položené územia patriaZápadoaustrálska plošina, ktorá zaberá polovicu územia a nájdeme tu aj skalný útvar Uluru, a Veľké predelové vrchy, nazývané aj austrálske Kordiliery. Medzi nimi sa rozkladáCentrálna nížina, ktorá pozostáva z Veľkej artézskej panvy a riečneho systému povodí riekMurray a Darling a Eyereovho jazera. Pozdĺž východného pobrežia Austrálie sa tiahne najrozsiahlejší koralový útes sveta Veľký bariérový útes. Pod juhovýchodným cípom kontinentu leží veľký hornatý ostrov Tasmánia.


http://en.wikipedia.org/wiki/File:Topography_of_australia.jpg

 

 

Západoaustrálska plošina

Západná polovica Austrálie je tvorená Západoaustrálskou plošinou s pásmom pohorí tiahnucich sa takmer od západného pobrežia a prechádzajúcich do nížin blízko stredu kontinentu. Okrem pohorí HamersleyhoMcDonellovho a Musgraveho je Západoaustrálska plošina plochá. Preteká tu niekoľko významných riek ako Murchisonova rieka a Ashburtonova rieka na západe, alebo Victoriina rieka v Západnom teritóriu.


http://www.blacktomato.com/country/australia/red-centre/

 

 

Uluru

Uluru (Ayers Rock, Oolora, The Rock, Ayersova skala) je skalnatá vyvýšenina, ktorá vznikla eróziou okolitej planiny. Tento jednoliaty pieskovcový útvar leží v strede austrálskeho kontinentu na domorodom území v Severnom teritóriu a Národnom parku Uluṟu-Kata Tjuṯa. Pre miestnych Aborigencov je hora posvätná. Má veľké množstvo prameňov, zaplavených dier, jaskýň a starovekých malieb. Uluru je zapísané aj na zozname Svetového dedičstva UNESCO. Uluru je jedna z najznámejších austrálskych prírodných foriem. Svetoznámy pieskovcový útvar je vysoký 348 m (vo výške 863 m n. m.), pričom väčšina jeho hmoty je pod zemou. Obvod útvaru je 9,4 km. Uluru je známe aj tým, že mení farbu v závislosti od ročného obdobia a času dopadu svetla. Pri západe slnka je monolit červený, počas zriedkavých dažďov nadobúda striebristo sivú s čiernymi pruhmi, ktoré tvoria riasy v ryhách kade tečie voda.


http://www.gypsyrovers.com.au/uluru.html

 

 

Veľké predelové vrchy

Veľké predelové vrchy (Great Dividing Range) sa rozprestierajú od Yorského mysu v severovýchodnej Austrálii až k Tasmánii. Nejde o súvislé pohorie, skladajú sa najmä z pásma zvetraných náhorných plošín a samostatných vrcholov. Pohorie tvorí rozvodie riek, ktoré tak stekajú východným smerom do Tichého oceánu alebo západným smerom do povodia Murray či iných tokov vo vnútrozemí.


http://www.flickr.com/photos/avlxyz/3694227082/

 

 

Austrálske Alpy

Austrálske Alpy (Australian Alps) sú najvyšším pohorím Austrálie. Najvyšší vrch Mount Kosciuszko je s výškou 2 228 metrov najvyššou horou Austrálie ako kontinentu. Nachádza sa v juhovýchodnej časti krajiny a leží na území teritória hlavného mesta Austrálie, v juhovýchodnej časti Nového Južného Walesu a východnej časti Viktórie. Austrálske Alpy sú jediné austrálske pohorie, ktorého vrcholové časti presahujú nadmorskú výšku 2 000 m n. m. a zároveň jediné miesto s celoročným výskytom snehu.


 

 

POHORIA OCEÁNIE

Melanézia leží na rozhraniach tektonických dosiek, nájdeme tu vysoké, geologicky mladé vrchy a činné sopky. Ostrovy Melanézie vytvárajú oblúk pozdĺž severovýchodného pobrežia Austrálie. Vznikli tektonickou aktivitou v relatívne nedávnom čase. Väčšina ostrovov je hornatá a na mnohých sú činné sopky. K Melanézii patrí aj Nová Guinea, kde nájdeme najvyššie Centrálne vrchy.

Mikronézia ležiaca takmer celá na sever od rovníka zahŕňa stovky hornatých sopečných ostrovov a nízko položených koralových atolov.

Polynéziu tvoria väčšinou vrcholy podmorských sopiek alebo maličké atoly. K Polynézii patriaci Nový Zéland je pomerne hornatá krajina. Chrbticou Južného ostrova je vysoké kryštalické pohorie nazývané Južné Alpy. Tu sa nachádza aj najvyššia hora Nového ZélanduMount Cook vysoká 3 764 m. Jeho východné úbočie je pokryté Tasmanovým ľadovcom. Na juhozápade sa rozprestiera oblasť s hlbokými zálivmi Fjordland. Hory Severného ostrova sú prevažne vulkanického pôvodu.


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_satellite_map.jpg

 

 

Južné Alpy

Južné Alpy (Southern Alps) je rozsiahle novozélandské pohorie. Pokrýva takmer celý Južný ostrov a najvyšší vrch pohoria i krajiny Mount Cook dosahuje 3 754 m n. m. Najväčšiu výšku dosahujú na západe ostrova. Pohorie je prerušované ľadovcovými údoliami a jazerami. Nachádza sa tu viac ako 3 000 ľadovcov väčších ako hektár. Najväčší je Tasmanov ľadovec, dlhý 29 kilometrov, ktorý smeruje k jazeru Lake Pukaki. Južné Alpy pomenoval James Cook23. marca 1770 a opísal pritom ich „obdivuhodnú výšku“. Predtým, v roku 1642, pohorie spomínal Abel Tasman, jeho opis západného pobrežia Južného ostrova je často preložený ako „vysoko zdvihnutá krajina“.


petrovic

 

 

Centrálne vrchy Novej Guinei

Nová Guinea je od Austrálie oddelená Torresovým prielivom. Strednú časť ostrova zaberajú mohutné Centrálne vrchy. Tie sa ďalej členia na niekoľko pohorí: Pegunung Tamra, Pegunung Maoke, Pegunung Star, Müllerovo pohorie, Pohorie Owena Stanleyho. Najvyšším vrchom ostrova a tým aj celej Oceánie je Puncak Jaya s nadmorskou výškou 4 884 m.


petrovicZopakujte si:
1. Opíšte povrch Austrálie
2. Ako by ste charakterizovali povrch oceánie?
3. Čo viete o pohoriach Nového Zélandu?

Použitá literatúra:
Kol., 2009: The Encyklopedia of Earth, Weldon Owen Pty Ltd.
H., Hilbert, 2001: Biogeografia, UMB FPV KKE
www.worldatlas.com
www.wikipedia.com

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Topography_of_australia.jpg
http://www.blacktomato.com/country/australia/red-centre/
http://www.gypsyrovers.com.au/uluru.html
http://www.flickr.com/photos/avlxyz/3694227082/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oceania_satellite_map.jpg