Nahosemenné rastliny

 

Nahosemenné rastliny majú:

 

  • samičie pohlavné bunky – vajíčka nekryté,  

  • semená, ktoré sa vyvíjajú z oplodnených vajíčok, nemajú žiadne obaly – sú nahé.


 

Nahosemenné rastliny majú samčie pohlavné bunky - peľové zrnká uložené v šištičke samčieho kvetu a samičie pohlavné bunky - vajíčka majú uložené na šupine samičieho kvetu.

 

Samičia šiška teda vytvára vajíčka a samčia šiška vytvára peľ.

 

Po opelení a oplodnení sa z vajíčka vyvíja semeno. Semeno dozrieva niekoľko rokov. Každé semeno obsahuje novú vyvíjajúcu sa rastlinku a živiny.

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0i%C5%A1ka

 

Samičia šiška smreku, ktorá produkuje semenáZdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Conifer_cone

 

Neporušená a rozpadnutá šiška jedle 

Medzi nahosemenné rastliny patrí napríklad:

 

  • borovica lesná,

  • smrek opadavý,

  • jedľa biela,

  • borievka obyčajná,

  • tis obyčajný.


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Juniperus_communis

 

Borievka obyčajná


 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Conifer_cone

 

Samčia (oranžová) šiška a samičia (zelená) šiška borovice
Zopakujte si:
1. Aký je rozdiel medzi pohlavným a nepohlavným rozmnožovaním?
2. Ako sa nazývajú samičie pohlavné bunky rastlín?
3. Ako sa nazývajú samčie pohlavné bunky rastlín?
4. Ktoré rastliny patria medzi nahosemenné?
5. Kde majú uložené nahosemenné rastliny samčie a samičie pohlavné bunky?

Použitá literatúra:
Hantabálová, I. a kol.: Prírodopis pre 9. ročník základných škôl. EXPOL pedagogika, spol. s r.o., Bratislava, 2005. s. 10 - 12.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kvet
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0i%C5%A1ka
http://en.wikipedia.org/wiki/Conifer_cone
http://en.wikipedia.org/wiki/Juniperus_communis