Rozmnožovanie je proces, ktorý zabezpečuje vznik nových jedincov a zachovanie druhu.

 

Rozmnožovanie je základný životný prejav všetkých živých organizmov.

 

Rozmnožovanie je proces, v ktorom každý živý organizmus môže vytvoriť nového jedinca svojho druhu. 

Poznáme rozmnožovanie

 

  1. nepohlavné,

  2. pohlavné.


 

 

  1. Nepohlavné rozmnožovanie – pozri učivo Baktérie, huby a rastliny. Nepohlavné rozmnožovanie


 

  1. Pohlavné rozmnožovanie

 

Pohlavné rozmnožovanie je forma rozmnožovania, pri ktorom dochádza k splynutiu samčej pohlavnej bunky so samičou pohlavnou bunkou.

 

Pohlavné rozmnožovanie je rozmnožovanie semenami.

 

Rastliny, ktoré sa rozmnožujú pohlavným rozmnožovaním vytvárajú samčie a samičie pohlavné bunky.

 

Samčie pohlavné bunky rastlín sú peľové zrnká.

 

Samičie pohlavné bunky rastlín sa nazývajú vajíčka.

 

Spojením samčích a samičích pohlavných buniek vznikajú nové rastliny rovnakého druhu.

 

Splynutím samčej pohlavnej bunky so samičou pohlavnou bunkou dochádza k oplodneniu a k vzniku základu nového jedinca. 

Oplodnenie


Oplodnenie nastáva, keď sa spojí samčia pohlavná bunka – peľ so samičou pohlavnou bunkou – vajíčkom.


Kvety rastlín obsahujú tyčinkysamčie pohlavné časti a jeden alebo viac piestikovsamičie pohlavné časti. Z tyčiniek sa uvoľňujú zrnká peľu. Piestik obsahuje bliznu, ktorá má lepkavý povrch. Uvoľnené zrnká peľu z tyčiniek sa zachytávajú na lepkavú bliznu. Preneseniu a zachyteniu peľu na blizne hovoríme opelenie. Zrnká peľu sa dostávajú až k samičím pohlavným bunkám – k vajíčkam a dochádza k oplodneniu.

 

Začína vznikať základ novej rastliny.


Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kvet

 

Kvet: 1-kvetná stopka, 2 - kvetné lôžko, 3 - kvetný obal, 4 - tyčinky, 5 – piestik 

K opeleniu dochádza prenášaním peľu z rastliny na rastlinu:

 

  • vzduchom,

  • vodou,

  • pomocou živočíchov.


 

 

Rastliny sa podľa uloženia rozmnožovacích orgánov a semien delia na:

 

  1. nahosemenné,

  2. krytosemenné.