Vypracovala Mgr. Monika Koncošová

 

Podľa vzoru dievča skloňujeme podstatné mená stredného rodu. Musia mať  v základnom tvare zakončenie na samohlásku - a.

 

Vzor: dievča

 

Pád

Jednotné číslo

Množné číslo

N: Nominatív

dievča

dievč-at-á

dievč-enc-e

G: Genitív

dievč-ať-a

dievč-at

dievč-eniec

D: Datív

dievč-ať-u

dievč-at-ám

dievč-enc-om

A: Akuzatív

dievča

dievč-at-á

dievč-enc-e

L: Lokál

dievč-at-i

dievč-at-ách

dievč-enc-och

I: Inštrumentál

dievč-ať-om

dievč-at-ami

dievč-enc-ami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V uvedenom texte vyhľadajte podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča:

Mláďa leva sa ukrylo pod strom. Babka kŕmila kurence a dedko húsatá. Na narodeniny som konečne dostala malé šteňa. Deťúrence na školskom dvore kričali od radosti. Vnúčence sa tešili na návštevu starého otca. Jedno z dvojčiat spadlo do potoka. Mačatá sa hrali s klbkom vlny. Hladné prasce neuveriteľne kvičali.

V pravopise niektorých podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča, sú v množnom čísle dva tvary, napríklad: dievčatá – dievčence, húsatá – húsence, dvojčatá – dvojčence.

 

K uvedeným podstatným menám pripíšte obidva tvary v množnom čísle.

—  Vzor: húsa – húsatá – húsence

 •   jahňa –  

 • —  mača –

 • —  sŕňa –

 • —  šteňa –

 • —  kozľa –

 • —  vnúča –

 • —  líšťa  –

 • —  orlíča –

 • —  chlapča –

 • —  levíča –

 

Uvedené podstatné mená roztrieďte podľa uvedených vzorov:

psíča, nábrežie, návršie, vnúča, vĺča, raždie, kurča, vtáča, ovocie, chúďa, húsa, zbožie, ostrie, jahňa, zdravie, kozľa, holúbä, znamenie, kamenie

 • —  Vzor vysvedčenie:

 • —  Vzor dievča:

 

Správne odpovede:

V uvedenom texte vyhľadajte podstatné mená stredného rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča:

Mláďa leva sa ukrylo pod strom. Babka kŕmila kurence a dedko húsatá. Na narodeniny som konečne dostala malé šteňa. Deťúrence na školskom dvore kričali od radosti. Vnúčence sa tešili na návštevu starého otca. Jedno z dvojčiat spadlo do potoka. Mačatá sa hrali s klbkom vlny. Hladné prasce neuveriteľne kvičali.

 

K uvedeným podstatným menám pripíšte obidva tvary v množnom čísle.

Vzor: húsa – húsatá –húsence

 

 • — jahňa –  jahňatá – jahnence,   

 • —mača – mačatá – mačence, 

 • —sŕňa – sŕňatá – srnence

 • —šteňa – štenatá – štence  

 • —kozľa – kozľatá – kozlence

 • —vnúča – vnúčatá – vnúčence     

 • —líšťa  –  líšťatá –  líščence

 • —orlíča – orlíčatá – orlíčence 

 • —chlapča – chlapčatá – chlapčence

 • —levíča – levíčatá – levíčence

 

Uvedené podstatné mená roztrieďte podľa uvedených vzorov:

 • —  Vzor vysvedčenie:

  nábrežie, návršie, raždie, ovocie, zbožie, ostrie, zdravie, znamenie, kamenie

 • —  Vzor dievča:

  psíča, vnúča, vĺča, kurča, vtáča, chúďa, húsa, jahňa, kozľa, holúbä

 

Použitá literatúra:

Súkromné materiály autorky pripravené na vyučovanie

CALTÍKOVÁ, M., TARÁBEK, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka. 4. vyd. 2009. Didaktis Bratislava. ISBN 978-80-89160-66-2

TESTY 2007 – SLOVENSKÝ JAZYK. 1. vyd. 2006. Didaktis Bratislava. ISBN 80-89160-39-5

ZBIERKA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA. 3. vyd. 1993. Didaktis Bratislava. ISBN 80-85456-27-3