Vypracovala: Mgr. HaluškováDoplň správne hlásky


***start***


Chlapci si navžd***y*** zapam***ä***tali v***ý***let s Matejom Hrebendom. Už dávnejšie u nich nebol na návšteve. Stále cestoval a roznášal knih***y*** po Slovensku. Zrazu sa objavil s knižkam***i*** aj darčekm***i***.

Domáci ho srdečne v***í***tali. Nechcel sa však dlhšie zdržať. Chcel čo najr***ý***chlejšie vziať chlapco***v*** na v***ý***let. Odjakživa ho váb***i***l vrch Tŕstie. Dobre naň poznal cestu, aj keď bol nev***i***domý. Chlapci nadšene brali kapsičk***y***. Starec stúpal rúbaňou re***z***ko, ale opatrne. Kráčali stále v***y***ššie dohora. Hrebenda o***b***čas ukázal palico***u*** smer alebo zaujímavé bralo. Bolo čora***z*** teplejšie. Najťažšie bolo zvládať strm***i***nu pod vrcholom. Na vrchole starček palicou ukazoval vpravo a vľavo a menoval vrch***y*** navôkol. Najkrajšie sa v***y***nímal zasnežený Kr***i***váň.

Sám nev***i***domý otváral starček druh***ý***m oči k poznaniu.


***end***