Podstatné mená sú plnovýznamové ohybné slová, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje.

 

 

Podstatné mená menia svoj tvarohýbajú sa – skloňujú sa.

 

 

 

 

Rôzne tvary podstatných mien vyjadrujeme rôznymi pádmi:

 

 

 

Nominatív: kto? čo?

 

Genitív: koho? čoho?

 

Datív: komu? čomu?

Akuzatív: koho? čo?

Lokál: (o) kom? (o) čom?

Inštrumentál: kým? čím?

 

 

Vokatív – osobitný pád podstatných mien, ktorý používame niekedy na oslovenie blízkych ľudí.

 

Napríklad: oco, synku, mami, Jani, Zuzi, priateľu.

 

 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč pád, ku ktorému otázka patrí:

 

 

komu?

datív

s kým?

inštrumentál

bez koho?

genitív

o kom?

lokál

pod čím?

inštrumentál

kto?

nominatív

čím?

inštrumentál

od čoho?

genitív

na čom?

lokál

čomu?

datív

 

 

 

 

 

Podstatné mená poznáme:

 

 

 • všeobecné,

 • vlastné,

 • konkrétne,

 • abstraktné,

 • pomnožné.

 

Podstatné mená, ktoré pomenúvajú jednotliviny toho istého druhu, nazývame vlastné podstatné mená. Píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom.

 

 

 

Príklady vlastných podstatných mien:

 

 

 • Váh, Hron, Dunaj, Ipeľ,

 • Žilina, Martin, Brno,

 • Miro, Jozef, Zuzana,

 • Poľsko, Maďarsko, Nemecko.

 

 

 

Podstatné mená, ktoré pomenúvajú ktorýkoľvek predmet toho istého druhu, nazývame všeobecné podstatné mená. Píšeme ich s malým začiatočným písmenom.

 

 

 

Príklady všeobecných podstatných mien:

rieka, mesto, chlapci, deti, mačky, učebnica, slepota, útek, štát, priezvisko, papier, býk, ovocie.

 

 

 

 

Podstatné mená, ktoré pomenúvajú osoby, zvieratá alebo veci, nazývame konkrétne podstatné mená.

 

 

 

Príklady konkrétnych podstatných mien:

sudca, človek, ženy, upratovačka, kôň, jahňa, mača, gunár, váza, fotografia, lietadlo, padák, stĺp.

 

 

 

 

Podstatné mená, ktoré pomenúvajú nesamostatné javy – vlastnosti vecí a osôb, činnosti a deje, nazývame abstraktné podstatné mená.

 

 

 

Príklady abstraktných podstatných mien:

 

 • vlastnosti vecí: tvrdosť, odolnosť, priehľadnosť, pružnosť, stabilita, hustota,

 • vlastnosti osôb: šikovnosť, bystrosť, múdrosť, citlivosť, lakomosť, hrdosť, pýcha,

 • činnosti a deje: maľovanie, čítanie, skákanie, hladovanie, odsúdenie, volanie, hod, krik.

 

 

Podstatné mená, ktoré pomenúvajú jednu vec množným číslom, nazývame pomnožné podstatné mená.

 

 

Pomnožné podstatné mená majú len tvar množného čísla.

 

 

 

Príklady pomnožných podstatných mien:

nožnice, Dudince, Tatry, okuliare, pomyje, husle, Alpy, sane.

 

 

 

 

 

Cvičenie:

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o konkrétne alebo abstraktné podstatné meno:

 

 

počítač

konkrétne podstatné meno

priehľadnosť

abstraktné podstatné meno

drzosť

abstraktné podstatné meno

pero

konkrétne podstatné meno

svietnik

konkrétne podstatné meno

čistota

abstraktné podstatné meno

radosť

abstraktné podstatné meno

pečenie

abstraktné podstatné meno

lekár

konkrétne podstatné meno

zajac

konkrétne podstatné meno

nebojácnosť

abstraktné podstatné meno

 

 

 

 

 

 

Zopakujte si:

1. Čo sú podstatné mená?
2. Ktorými pádmi vyjadrujeme tvary podstatných mien?
3. Kedy používame vokatív?
4. Ktoré druhy podstatných mien poznáš?
5. Ako nazývame podstatné mená, ktoré píšeme vždy s veľkým začiatočným písmenom?
6. Aký je rozdiel medzi abstraktnými a konkrétnymi podstatnými menami?

 

 

 

 

Použitá literatúra:

Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN, Bratislava, 2009, s 38-41.
Péteryov,á O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992, 144 s.