B) ČÍSLO


Množné číslo podstatných mien oboch rodov sa tvorí:


  • pridaním s, ak sa slovo končí na samohlásku:

Ejemplos: amigo- amigos escuela - escuelas


 

  • pridaním es, ak sa slovo končí na spoluhlásku:


Ejemplos: universidad – universidades, profesor - profesores 

Množné číslo člena:


Určitý člen má v množnom čísle tieto tvary:


el amigo- los amigos

la amiga- las amigas


 

Neurčitý člen sa v množnom čísle nepoužíva:


un amigo- amigos

una amiga- amigas

 Zopakujte si:
1. Určte rod podstatných mien.

niño, gallina, perro, idioma, mes, lengua, ciudad, casa, salud, estudiante, canción, calle


2. Dajte podstatné mená do množného čísla:

una amiga, la escuela, la clase, el profesor, un estudiante, el perro, una abuela

Použitá literatúra:
- vlastné poznámky