Vypracovala: Ing. Anna MattováPodstata podnikateľskej činnosti každého podniku spočíva v tom, že podnik nakupuje výrobné faktory – vstupy /inputy/, ktoré použije na výrobu rôznych výrobkov a služieb – výstupov /outputov/ a tie potom predá. Predstavte si jednoduchú podnikateľskú činnosť, napríklad výrobu zákuskov. Na to, aby cukrárka mohla vyrábať – piecť zákusky potrebuje určité výrobné vstupy, teda výrobné faktory. Cukrárka si teda musí obstarať rúru na pečenie, plechy a formy na pečenie, mixér, vajcia, maslo, cukor, zdroj energie – elektrinu, pomocnú pracovnú silu – napr. predavačku a podobne. Tiež si musí zabezpečiť výrobné a predajné priestory – cukráreň.


Všetky tieto výrobné vstupy vstupujú do podnikového transformačného procesu, kde sa premieňajú na výrobné výstupy.


V podnikoch, kde prebieha zložitejšia výroba je podnikový transformačný proces zložitejší.


Podnikový transformačný proces je teda premena vstupov na výstupy.

Podnikový transformačný proces zahŕňa všetky činnosti podniku /investičnú činnosť, zásobovaciu činnosť, personálnu činnosť, výrobnú činnosť, odbytovú činnosť, ekonomickú činnosť a riadiacu činnosť/, pomocou ktorých zabezpečuje plnenie vytýčených úloh a cieľov.


 

 

Každý podnik sa snaží uskutočňovať transformačný proces čo najhospodárnejšie. To znamená, že hľadá čo najvhodnejšiu kombináciu výrobných faktorov. Hovoríme tomu princíp hospodárnosti, ktorý môže podnik zabezpečiť tromi spôsobmi:

 

  • s danými vstupmi sa snaží podnik dosiahnuť maximálne výstupy,

  • dané výstupy sa podnik snaží realizovať s minimálnymi vstupmi,

  • pri riešení určitého ekonomického problému sa snaží optimalizovať vzťah medzi vstupmi a výstupmi.


 

Podnikový transformačný proces sa skladá z troch základných fáz:

 

  1. zabezpečenie podnikovej činnosti výrobnými faktormi (ide o obstarávanie a skladovanie výrobných faktorov, o  investičnú činnosť, zásobovaciu činnosť a personálnu činnosť),

  2. tvorba podnikových výkonov (využitie výrobných faktorov na výrobu výrobkov a služieb, ide o výrobnú činnosť, prípadne vývojovú činnosť, kde sa vyvíjajú a skúšajú prototypy nových výrobkov),

  3. odbyt (predaj hotových výrobkov a služieb).


 

Všetky tri fázy reprodukčného procesu sú ovplyvnené finančnou činnosťou podniku. Finančná činnosť je činnosť, ktorá sa zaoberá tvorbou finančného rozpočtu podniku. Vo finančnom rozpočte sa plánujú všetky budúce náklady a výnosy podniku.