Vypracovala: Alena Hmirová

 

Podmieňovací spôsob vyjadruje dej možný alebo taký, ktorý sa kladie ako želanie či podmienka.

 

Tvorenie:

 

Podmieňovací spôsob tvoríme od infinitívu pomocou prípon imperfekta (zloženého minulého času).

 

infinitív + prípony imperfekta

 

Slovesá 1. triedy

PARLER

Singulár

Plurál

1. osoba

Je parlerais

Nous parlerions

2. osoba

Tu parlerais

Vous parleriez

3. osoba

Il parlerait, Elle parlerait

Ils parleraient, Elles parleraient

 

Slovesá 2. triedy

SORTIR

Singulár

Plurál

1. osoba

Je sortirais

Nous sortirions

2. osoba

Tu sortirais

Vous sortiriez

3. osoba

Il sortirait, Elle sortirait

Ils sortiraient, Elles sortiraient

 

Slovesá 3. triedy

PRENDRE

Singulár

Plurál

1. osoba

Je prendrais

Nous prendrions

2. osoba

Tu prendrais

Vous prendriez

3. osoba

Il prendrait, Elle prendrait

Ils prendraient, Elles prendraient

 

Pri slovesách 3. triedy končiacich na –re odpadá koncové –e.

 

Slovesá avoir a être v podmieňovacom spôsobe:

 

AVOIR

Singulár

Plurál

1. osoba

aurais

Nous aurions

2. osoba

Tu aurais

Vous auriez

3. osoba

Il aurait, Elle aurait

Ils auraient, Elles auraient

 

ÊTRE

Singulár

Plurál

1. osoba

Je serais

Nous serions

2. osoba

Tu serais

Vous seriez

3. osoba

Il serait, Elle serait

Ils seraient, Elles seraient

 

Podmieňovací spôsob nepravidelných slovies:

 

Nepravidelné a pomocné slovesá majú v podmieňovacom spôsobe rovnaký kmeň ako v jednoduchom budúcom čase.

Príklad: DIRE: Je dirais Nous dirions

Tu dirais Vous diriez

Il dirait, Elle dirait Ils diraient, Elles diraient

 

POUVOIR: Je pourrais Nous pourrions

Tu pourrais Vous pourriez

Il pourrait, Elle pourrait Ils pourraient, Elles pourraient

 

Príklady:

Je voudrais aller demain. Chcela by som prísť zajtra.

Tu pourrais trouver mon stylo? Mohol by si nájsť moje pero?

Il mangerait de la soupe. Zjedol by polievku.

Nous vous téléphonerions. Zavolali by sme vám.

Pourriez-vous nous aider? Mohli by ste nám pomôcť?

Elles regarderaient ce film. Pozreli by si ten film.

 

 

 

ZOPAKUJME SI:

  1. Čo vyjadrujeme podmieňovacím spôsobom?

  2. Ako tvoríme podmieňovací spôsob?

  3. Ako tvoríme podmieňovací spôsob pri nepravidelných slovesách?

  4. Vytvorte 5 viet s podmieňovacím spôsobom.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov

Ján Taraba: Francúzska gramatika