a/ Prítomný – conditionnel présent:

 

Tvorí sa pridaním koncoviek -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient k infinitívu pravidelných slovies:

 

 

 

 

 

je parlerais

je finirais

répondr-e

je répondrais

tu parlerais

tu finirais


tu répondrais

il parlerait

il finirait


il répondrait

nous parlerions

nous finirions


nous répondrions

vous parleriez

vous finiriez


vous répondriez

ils parleraient

ils finiraient


ils répondraient


 

!!! Výslovnosť v jednotnom čísle a v 3. osobe množného čísla je rovnaká!!!


 

- Pri nepravidelných slovesách je rovnaký základ ako pri budúcom čase Futur simple:

 

Ex. j´aurais, tu irais, il ferait, nous devrions, vous voudriez, ils sauraientConditionnel vyjadruje:


  1. predpokladaný dej, možnosť, prianie:

 

Ex. Je voudrais aller en France. - Chcel by som ísť do Francúzska.


 

  1. následnosť vzhľadom k inému minulému deju:

 

Ex. Il a dit qu`il téléphonerait à l`aéroport. - Povedal, že zavolá na letisko.


 

  1. podmienku v prítomnosti:

 

Ex. Si tu pouvais, est-ce que tu voudrais m`accompagner? - Keby si mohol, chcel by si ma odprevadiť?


 

 

b/ Minulý – conditionnel passé

 

Tvorí sa z prítomného podmieňovacieho spôsobu pomocného slovesa avoir/être + participe passé významového slovesa: j`aurais parlé, il serait sorti

.

  1. Vyjadruje dej, ktorý sa mohol realizovať za určitých podmienok v  minulosti:

 

Ex. S`il avait vu ce film, il l`aurait aimé. - Keby bol býval videl ten film, bol by sa mu páčil.


 

  1. vyjadruje aj ľútosť, výčitku:


Ex. Tu aurais pu me laisser les clés chez le voisin. - Mohol si mi nechať kľúče u suseda.Zopakujte si:
1. Aké 2 druhy conditionélu poznáme vo francúzštine ?
2. Ako sa tvorí conditionnel présent ?
3. Ako sa tvorí conditionnel passé?
4. Čo conditionnel vyjadruje ? Uveďte príklady.

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov
Ján Taraba: Francúzska gramatika