Ak chceš byť múdrym, nauč sa rozumne spytovať, pozorne počúvať, pokojne odpovedať, a keď nemáš čo povedať, prestaň hovoriť. 

(Johann Kaspar Lavater)

 

mgr.g.kery

 

AKTÍVNE POČÚVANIE

Máme dve uši a jedny ústa. Napriek tomu zvykneme viac hovoriť a menej počúvať. Ak obe strany v komunikácii viac hovoria než počúvajú, ich komunikácia nie je dialóg, ale dva mimobežné monológy.

 

Aktívne počúvanie je kooperatívnym prejavom v komunikácii a veľmi dobrým nástrojom na zvládnutie napätej alebo konfliktnej situácie.

 

Aktívne počúvanie je spôsob počúvania charakteristický týmito prejavmi:

• počúvajúci sa pozerá na rozprávajúceho,

• počúvajúci myslí na to o čom hovorí rozprávajúci a snaží sa tomu rozumieť, ako keby bol v jeho koži,

• počúvajúci nehodnotí čo hovorí rozprávajúci,

• počúvajúci neprerušuje rozprávajúceho,

• počúvajúci dáva slovne najavo ako rozumie.

 

Aktívne počúvanie sa dá využívať:

• keď nám niekto dáva spätnú väzbu - kritizuje nás,

• keď sa niekto sťažuje na produkt, službu,

• keď sme s niekým v konflikte a druhá strana nám hovorí svoje argumenty, názory a záujmy,

• keď nám niekto niečo vysvetľuje - dáva inštrukcie, zadáva úlohu,

• keď niekto chce radu a vysvetľuje svoj problém.

 

 

Prečo aktívne počúvať?

1. Počúvaním prejavujeme úctu.

2. Počúvaním riadime rozhovor.

3. Počúvaním upokojíme druhú stranu.

 

 

Techniky aktívneho počúvania

• Otázky na porozumenie - pýtame sa otázky, aby sme lepšie rozumeli, čo nám chce druhá strana povedať.

• Parafrázovanie - preformulujeme hlavné myšlienky a fakty svojimi slovami.

• Empatia - vyjadríme s porozumením hlavné pocity hovoriaceho.

 

Aktívne počúvať znamená preniknúť do vnútra hovoriaceho a uchopiť niečo z jeho pohľadu na vec.

Je užitočné hlavne vtedy, keď vo vecných výrokoch počujeme náznaky emócií a chcete si vyjasniť, aký nevypovedaný signál bol vyslaný. V emocionálne vypätých situáciách by ste mali svojmu partnerovi vyslovene povedať, že ho chcete presne pochopiť. Niekedy je vecný obsah správy menej dôležitý, než jej citové zafarbenie. Pocity sú tiež fakty. Nevypláca sa nebrať ich na vedomie, pretože ovplyvňujú výsledky a to pozitívne aj negatívne.

 

 

 

BARIÉRY POČÚVANIA

Medzi najčastejšie bariéry v počúvaní patrí:

• neschopnosť koncentrácie

• zhon

• zaujatosť

• sústredenie sa na ďalší bod

• vzťahovačnosť

• nedostatok záujmu

 

 

Čo spôsobuje výpadky v počúvaní?

• Nevnímame všetko, čo sa hovorí, vyberáme len to, čo chceme počuť. Jedným uchom dnu, druhým von.

• Nevnímame všetky 4 úrovne komunikácie - zámerne, alebo nechtiac. Vyberáme si, čo chceme počuť.

• Prikladáme povedanému iný význam, ako má na mysli iniciátor.

 

 

 

ODPORUČENIA

• Pýtajte sa na riešenia.

• Vypočujte si názor druhej strany.

• Nechajte si všetko vysvetliť.

• Nepokúšajte sa o vlastný výklad.

• Nevyslovujte predpoklady.

• Nevyslovujte závery.

• Nevnucujte svoj názor.

• Nepokúšajte sa analyzovať príčiny problémov, ale problémy riešte.

• Nečakajte len, kedy dostanete slovo, ale počúvajte ostatných.Použitá literatúra:
Bednařík, Aleš: Riešenie konfliktov. Bratislava, PDCS 2001 (voľne dostupné na www.pdcs.sk)
Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku
PEARSON, S. 2000. Tools for citizen and life. Using the ITI Guidelines and lifeskills in your Classroom. Kent

Zdroje obrazkov:
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-zdravi-zdravi/112478/jak-funguje-nas-sluch-a-z-ceho-se-sklada-ucho.html