Pripojený súbor: počítače.doc

Známka:  4

 

Hodnotenie : 

 

 

 

Študent, ktorý tento referát poslal si pravdepodobne neprečítal jeho text. Inak by ho nemohol nazvať Počítače. V referáte spomína význam mikročipov a ich uplatnenie v obrovskom množstve výrobkov, ktoré využívame v dnešnej dobe v domácich spotrebičoch, automobiloch, počítačoch a iných moderných elektronických zariadeniach. Referát sa celkom odkláňa od témy, ktorá je jednoznačne definovaná nadpisom. Samozrejme, že téma mikročipov súvisí aj s počítačmi. Bolo by na mieste buď túto tému ďalej rozpracovať a tak plynule popísať počítač ako technologické zariadenie, ktoré je dnes celé postavené na existencii mikročipov. Ak by mal referát popisovať počítač ako taký bolo by nevyhnutné spomenúť jeho technické a programové vybavenie. A na tomto sa dá ďalej rozvíjať problematika počítača ako programovateľného automatu.

Ing. Juraj Palásthy