Druhá mocnina

102 = 100
1002 = 10 000
1 0002 = 1 000 000
Dvojnásobný počet núl

0,12 = 0,01
0,012 = 0,0 001
0,0012 = 0,000 001
Dvojnásobný počet desatinných miest

Tretia mocnina

103 = 1 000
1003 = 1 000 000
1 0003 = 1 000 000 000
Trojnásobný počet núl

0,13 = 0,001
0,013 = 0,000 001
0,0013= 0,000 000 001
Trojnásobný počet desatinných meist