Počasie
Vlastnosti ovzdušia sú na rôznych miestach iné a neustále sa menia.Mení sa teplota,tlak vzduchu,rýchlosť a smer vetra prúdenia vetra.Raz je slnečno,inokedy prší či sneží alebo je hmla.Okamžitý stav ovzdušia na určitom mieste nazývame počasie.Sledovaniu a predpovediam počasia sa venuje veda –meteorológia.Meteorológovia sledujú aktuálne vlastnosti počasia pomocou rôznych prístrojov.Na základe získaných údajov dokážu predpovedať počasie na niekoľko dní dopredu.Teplota vzduchu sa meria pomocou teplomerov umiestnených meteorologických staniciach,ktoré sú viac –menej rovnomerne rozmiestnené po celom svete.Teplota sa meria každý deň v rovnakých časoch.Ráno o 7.00,popoludní o 14.00 a večer O 21.00 hodine.Počas dňa sa teplota mení spravidla najvyššia je popoludní,najnižšia ráno pred východom slnka.V predpovediach sa uvádza teplota cez deň a v noci.Pre pohoria sa teplota uvádza osobitne,keďže sa mení s rastúcou nadmorskou výškou.V meteorologických staniciach sú aj prístroje na meranie smeru a rýchlosti vetra.Vietor je prúdenie vzduchu,ktoré vďaka vlastnostiam vďaka rôznym vlastnostiam vzduchu.Smer vetra určujeme podľa svetovej strany,z ktorej vietor fúka.To znamená že západný vietor fúka zo západu na východ,juhozápadný z juhozápadu na severovýchod a podobne.Rýchlosť sa určuje v jednotkách m/s alebo km/h.Vietor s veľkou rýchlosťou sa nazýva víchrica alebo orkán.Často spôsobujú veľké škody.Na meteorologických staniciach sa zaznamenávajú aj zrážky.Zrážky sa zachytávajú do nádob a meria sa ich množstvo.