Plus-que-parfait popisuje deje alebo stavy, ktoré sa stali pred iným minulým dejom alebo stavom.


Tvorenie:

Plus-que-parfait tvoríme z imperfekta pomocného slovesa avoir alebo être a minulého príčastia plnovýznamového slovesa.


imperfektum avoir / être + minulé príčastie


Používanie pomocných slovies, pravidlá o zhode minulého príčastia sú rovnaké ako pri passé composé.


Príklady:

Plus-que-parfait s pomocným slovesom:


AVOIR

avais dansé

Tu avais dansé

Il avait dansé

Elle avait dansé

Nous avions dansé

Vous aviez dansé

Ils avaient dansé

Elles avaient dansé


ÊTRE

étais allé / étais allée

Tu étais allé / Tu étais allée

Il était allé / Elle était allée

Nous sommes allés / Nous sommes allées