Plus-que parfait je ekvivalentom slovenského predminulého času. Používa sa na vyjadrenie dávnej minulosti. Vyjadruje, že jeden minulý dej sa odohral pred iným minulým dejom.


Tvorenie:


avoir/être v imperfekte + minulé príčastie


avoir/être à l´imparfait + participe passéExemple : La voiture a brûlé. Les pompiers sont venus.

Quand les pompiers sont venus la voiture avait déjà brûlé.osobné zámeno

+

pomocné sloveso avoir v imperfekte

ou

pomocné sloveso êtrev imperfekte

+

participe passé

avais

étais

tu

avais

étais

il, elle, on

avait

était

nous

avions

étions

vous

aviez

étiez

ils, elles

avaient

étaient


 

Použitie:

  1. V nezávislej vete na označenie deja, ktorý sa odohral dávno v minulosti.

Exemple : Ils avaient raconté leur enfance.

  1. V súvetí, ktoré pozostáva z dvoch minulých dejov, ktoré na seba časovo nadväzujú.

Exemple : Sa mère est rentrée. (Quand ? Il y a 2 jours.)

Sophie me l´a dit. (Quand ? Ce matin.)

Sophie m´a dit que sa mère était rentrée il y a 2 jours.