Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

Skôr ako sa zoznámime so zásadami tvorenia množného čísla v angličtine, mali by sme si uvedomiť, že nie všetky podstatné mená majú množné číslo. Existujú tzv. nepočítateľné podstatné mená, ktoré zostávajú stále v jednotnom čísle. A tiež si musíme dať pozor na podstatné mená, ktoré tvoria množné číslo nepravidelne. Našťastie ich nie je až tak veľa.

 

 

Pri tvorbe množného čísla v angličtine si vystačíme s nasledujúcimi pravidlami:

 

*singular – jednotné číslo
*plural – množné číslo

 

singular + -s

SINGULAR*

PLURAL*

a car

two cars

a lamp

two lamps

a dog

two dogs

a cup

two cups

a hat

two hats

 

po sykavkách pridávame – es

SINGULAR

PLURAL

a box

two boxes

an orange

two oranges

a rose

two roses

a garage

two garages

a suitcase

two suitcases

 

y po spoluhláske nahradíme –ies

SINGULAR

PLURAL

a city

two cities

a lady

two ladies

 

s pridáme po samohláske nasledovanou y

SINGULAR

PLURAL

a boy

two boys

a day

two days

 

podstatné mená končiace na –f alebo –fe

pridáme – s

nahradíme s - ves

SINGULAR

PLURAL

SINGULAR

PLURAL

a roof

two roofs

a thief

two thieves

a cliff

two cliffs

a wife

two wives

a sheriff

two sheriffs

a shelf

two shelves

 

Všimnite si!

V niektorých prípadoch je možné použiť obe formy množného čísla, napr.:

a scarf – two scarfs / scarves