Vypracovala: Mgr. J: DolinskáPlod vzniká premenou piestika po oplodnení. Jeho hlavnou funkciou je výživa semien v čase ich dozrievania a uľahčenie ich rozširovania. Plod sa vyvíja na nadzemných častiach rastlín, ale niektoré dozrievajú v zemi, napr. u podzemnice olejnej (búrske oriešky).Podzemnica olejnáNahosemenné rastliny (borovicorasty) nemajú vajíčka uzavreté v plodolistoch, preto tvoria semenné plody. Sú to: šiška (smrek), šišková bobuľa (borievka), semenná bobuľa (tis), semenná kôstkovica (cykas).


Krytosemenné rastliny (magnóliorasty) majú plodolisty zrastené do piestika. Na tvorbe plodu sa zúčastňujú steny semenníka, z ktorých vzniká oplodie. V dobe zrelosti býva oplodie: tvrdé a suché alebo dužinaté. Ak sa na tvorbe plodu zúčastňujú aj iné časti kvetu napr. kvetné lôžko ide o nepravé plody.

Rozdelenie plodov podľa premeny:


a) pravé plody – vznikli premenou piestika
b) nepravé plody – vznikli premenou piestika a iných častí kvetu (napr. malvica)


Rozdelenie plodov podľa oplodia:


1. Suché
a) pukavé – väčšinou viacsemenné plody, ich oplodie sa v čase zrelosti rôznym spôsobom
otvára a uvoľňuje semená

 • mechúrik (pivonka) - vývojovo najstarší plod
 • struk (bôbovité)
 • šešuľa (kapustovité) – rozdelená blanitou priehradkou (rámik), na ktorej sa nachádzajú semená
 • šešuľka (kapustovité)
 • tobolka (mak, prvosienka)


b) nepukavé – najčastejšie jednosemenné, v čase zrelosti semená neuvoľňujú, ale v celku sa oddeľujú od materskej rastliny

 • nažka (astrovité) – častokrát má vytvorené lietacie zariadenie (púpava)
 • oriešok (lieska) – vytvorené sklerenchymatické oplodie
 • zrno (lipnicovité) – oplodie tesne prilieha k osemeniu


2. Dužinaté

 

 • bobuľa

- vysychavá (paprika)
- nevysychavá (rajčiak, egreš)

 • kôstkovica (slivka, čerešňa) – vonkajšie oplodie je blanité, stredná časť je mäsitá

a vnútorná časť vytvára kôstku, v ktorej je semeno

 • malvica (jablko, hruška)Príklady plodov
kôstkovica (marhuľa), malvica (jabloň), bobuľa (rajčiak), struk (hrach), tobolka (tulipán), nažka (slnečnica), oriešok (lieska), zrno (kukurica)3. Rozpadavé (poltivé) – sú jedno- alebo viacplodolistové, v čase zrelosti sa rozpadávajú na jednosemenné diely

 • tvrdka (hluchavka)
 • pastruk (reďkev ohnica)
 • dvojnažka (javor, rasca)Dvojnažka javoraSúplodie – súbor plodov vzniknutých z jedného súkvetia


a) voľné – strapec bobúľ hrozna, strapec bobúľ ríbezle, nažky v úbore slnečnice, zrná ryže
v metline, zrná kukurice v šúľku
b) zrastené – súplodie bobúľ ananásuAnanásPlodstvo – súbor plodov, ktoré vzniklo z jedného kvetu, ktorý mal niekoľko piestikov (napr. plodstvo kôstkovičiek – malina, plodstvo nažiek – jahoda, plodstvo nažiek v zdužnatenej čiaške – ruža šípová)Plodstvá : 1- iskerník, 2- jahoda, 3- ružaHlavnou úlohou plodov a semien je zabezpečiť rozmnožovanie rastlín. Plody a semená majú rôzne mechanizmy, ktorými sa dokážu rozširovať do okolia.

Semená a plody sa rozširujú:


- vlastnými silami - semená sú z plodov vyhadzované na základe nerovnomerného napätia v oplodí napr. netýkavka
- vetrom - semená majú "lietacie" zariadenia napr. padáčik (púpava), krídelka (borovica, javor), páperie (topoľ)
- vodou - osemenie umožňuje semenám udržať sa na hladine (kokosovník)
- zvieratami - plody a semená sa prichytávajú na srsť živočíchov háčikmi (lopúch), alebo sú zožraté a sú roznášané trusom (dužinaté plody)
- človekom pri pestovaní kultúrnych plodín, prenášanie odevomZopakujte si:


1. Aký je rozdiel medzi pravými a nepravými plodmi?


2. Vysvetlite rozdiel medzi plodstvom a súplodím.


3. Vymenujte suché pukavé plody.


4. Uveďte funkciu plodu.Použitá literatúra:


Ušaková, K. et al.: Biológia pre gymnázia 1. 1. vyd. Bratislava : MEDIA TRADE. 1999. 87 s. ISBN: 80-08-02983-8