Plazma je zionizovaný plyn.Je zložená z elektrónov, z iónov a z neutrálnych častíc. V plazmovom oblúku sa dosahujú vysoké teploty, plazma sa preto využíva v priemysle na tepelné delenie kovových materiálov.
Základnou vlastnosťou plazmy je KVAZINEUTRALITA.
S kvazineutralitou súvisia pojmy ako Debyeove tienenie. Tento jav sa pozoruje v prítomnosti pevnej látky v plazme.
Plazma obsahuje voľné elektrické náboje preto je elektricky vodivá.
Na plazmu pôsobí silné magnetické pole, jej silové účiny pochádzajú z Lorenzovej sily.
Teplota plazmy:
Vysokoteplotná- hviezdy
Nízkoteplotná- žiarovky, elektrický oblúk
Plazma sa považuje za ďalšie skupenstvo hmoty, prvýkrát ju popísal anglický fyzik a chemik William Crookes v roku 1879, volal ju žiarivá matéria.
Plazmou ju nazval až v roku 1928 americký fyzik Irving Langmuir.
S plazmou sa v prírode môžeme stretnúť vo forme blesku a polárnej žiary.
Plazma tvorí až 99% vesmíru.
Plazma sa uschováva v magnetických nádobách.