Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Naši oredkovia – ***M***oravania a ***S***lovieni cítili záštitu ***k***ráľa ***S***vätopluka v boji proti chamtivým ***F***rankom. Na ***Š***tedrý ***v***ečer si všetci posadali okolo bohato prestretého stola. Na území medzi ***T***atrami a ***D***unajom sa vystriedali mnohé kmene. Vo ***V***eľkomoravskej ***r***íši vládli mnohí významní panovníci, medzi nich patril aj ***k***ráľ ***R***astislav. Toto je ***N***ový ***Z***éland či ***A***ustrália? Nábytok vyvážal do ***F***rancúzska a ***S***ardínie. Tvrdenie, že ***r***ieka ***P***ád sa nevlieva do ***J***adranského ***m***ora, ale do ***I***ndického ***o***ceánu, je klamstvo. Marta vyrastala ako sirota na ***B***ratislavskom ***h***rade. Keď plte na vlnách dravého ***V***áhu opustia ***T***uriec a plavia sa do ***T***renčianskej ***s***tolice, každý pltník sa začne úpenlivo modliť. Malého ***P***inocchia vystrúhal otec z dreva. Moja nová spolužiačka ***P***etra ***B***artošová býva od malička na ***U***lici ***J***anka ***K***ráľa v ***K***ysuckom ***N***ovom ***M***este. Najznámejšie sú staré ***g***récke báje o ***P***rometeovi, ***D***aidalovi a ***I***karovi alebo o ***H***erkulesovi.