Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

venovať sa opusten***ý***m ľuďom, brat je futbalov***ý*** rozhodca, z oper***y*** odchádzali usmiat***i*** diváci, najmodernejš***í*** dom v meste, starobyl***ý*** Trenčiansk***y*** hrad, dedov***i*** blízk***i*** susedia, Katkin***i*** mladš***í*** bratia, žiaci boli spokojn***í*** s výsledkam***i*** testo***v***, útočili divé ps***y***, b***i***tka s goril***í***m mláďaťom, zdvoril***í*** mamin***i*** príbuzní, moji dobr***í*** kamaráti, vidieť mačk***i***n zježen***ý*** chvost, čítať o zasnežen***ý***ch tatransk***ý***ch vrchoch, pricestujú medzinárodn***í*** futbalov***í*** tréner***i***, ner***i***skovať zdravie pri os***í***ch hniezdach, vystrčen***ý*** sov***í*** pazúr***i***k, cítiť rybac***í*** zápach, počuť dupot sob***í***ch kop***ý***t, p***ý***šiť sa hus***í***m perom za klobúkom, stať sa lev***í***m kráľom, náš Fero je veľmi zvedav***ý***, naši vern***í*** priatelia, spolužiačk***i***na obľúbená kniha, všetci Sonin***i*** spolužiaci, kráčať hus***í***m pochodom, chlapci oblečen***í*** do slávnostn***ý***ch uniforiem, z jedálne počuť kuchárk***i***n vesel***ý*** smiech, v dedine bývajú urasten***í*** a smel***í*** chlapci