Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !

 

Veľmož***i*** šípili útok***y*** franských bojovníko***v***. Sval***y*** sa napínajú, zub***y*** sa zatínajú. Od údivu vypadli paničkám príbor***y*** z rúk. Aké zvyk***y*** mali naši predkovia? Aké boli vianočné sviatk***y*** v sedliackych chalupách? Na historickom dome boli pripnuté krásne dobové nápis***y***. V kaštiel***i*** žil neľútostný gróf. Nerob! Popáliš si prst***y***! Svoje odkaz***y*** písal na papierik***y***. Moja prababička vedela vykladať sn***y***. Milujem kompót***y*** a všetky zeleninové šalát***y***. Syr treba pokrájať na plátk***y***, potom môžeme pridať strúčik***y*** cesnaku a tiež ošúpané zemiak***y***. Všetky členské štát***y*** EU sa dohodli na prísnom dodržiavaní pravidiel. Odborníc***i*** našli veľké rozdiel***y*** medzi liekm***i***. V niektorých z nich zistili nežiaduce účink***y***. Podozrivým osobám brali na polícii odtlačk***y*** prsto***v***. Ovplyvniť názor***y*** niektorých ľudí je nemožné. Autá sa len pomaly pohybovali v dlhom tmavom tunel***i***. Máš dieru na novom svetr***i***! Rozhľadení vedc***i*** skúmajú výrazné krok***y*** ľudstva. Mladí slovenskí ilustrátor***i*** vyzdvihovali správne ideál***y*** svojich predchodco***v***.