Správne doplň  i/í, y/ý !

 

Otec prišiel z práce len pred chv***í***ľou. Môj str***ý***ko má troch s***y***nov. Jeden z nich je dedinský r***i***chtár. Nem***i***nula ho pr***í***sna rodičovská výchova. Nikdy nemal šp***i***navé ruky. Úhľadné p***í***smo je typ***i***ckou vlastnosťou dievčat. Futbalisti majú kr***i***vé nohy. Skup***i***na detí sa im smiala. Us***i***lovali sa zakr***y***ť rozpaky a očiv***i***dne sa im uľav***i***lo. Fernando bol r***y***tier zdravý ako r***y***ba. Tento nov***i***nový článok patr***í*** do inej rubr***i***ky. Na oh***y***be cesty auto zastav***i***lo, predávali tam krm***i***vo pre sv***i***ne. Sused sa každého okoloidúceho niečo žartovne op***ý***ta. Gazda vys***y***pal zrno sliepkam a kačkám. Mama našla červ***í***ky v sušenom ovocí. Malý s***y***n sa stále vyp***y***tuje na rozprávky. Husi ho priv***í***tali s bojovným s***i***pením. Petra má najdlhšie m***i***halnice. Náš psík je m***i***láčik celej rodiny. Na vychádzke sme prešli cez drevenú lav***i***čku. Kam***i***la je nezv***y***čajne krásna žena. Cyr***i***l si rád vym***ý***šľa vtipy a žartovné pr***í***hody. Rád pozorujem R***i***chardove sv***i***žné pohyb***y*** pri práci s drevom. Býva v malom útulnom domčeku pov***y***še dediny, z prednej izb***y*** dov***i***dí na cestu.