Správne doplň  i/í, y/ý alebo iné písmeno !


Na rohu hutníckych dielní zastali dve autá s posádkou ôsm***i***ch mužov. Stál iba sám proti ôsm***i***m neznámym mužom. Hviezdoslav vydal vo svojich devätnást***i***ch rokoch prvú básnickú zbierku. Pretekári boli rozdelení do siedm***i***ch družstiev po ôsm***i***ch členoch. Tret***í*** list je od Petrovho brata. Tr***i***krát sa obrátia a tr***i***krát si zakývajú rukami. V obchode predávali štvorak***ý*** chlieb. Mišo preskakuje potok ako druh***ý***. V deväťdesiat***y***ch rokoch dev***ä***tnásteho storočia začala v severozápadnej Kanade zlatá horúčka. Keď som pred desiat***i***mi rokmi vozil zrno z poľa, jedno zrnko sa mi stratilo. Len hlúpi sa nepoučia na chybách druh***ý***ch. Vyhrali ste dva milión***y*** v lotérii! Pred piat***i***mi minútami to hlásili v rádiu. Jedno klamstvo nasledovalo za druh***ý***m ... Už pre neho pracovalo tr***i***tisíc  p***ä***ťsto robotníkov a št***y***risto účtovníkov. Ani jedn***y*** dvere sa nedali otvoriť. V deň mojich osemnást***y***ch narodenín som usporiadal veľkú oslavu. Pozval som na ňu dvadsiat***i***ch kamarátov. Odohralo sa to v šesťdesiat***y***ch rokoch dvadsiateho storočia.