Phrasal verbs – frázové slovesá

 

Čo sú to frázové slovesá?


  • Frázové slovesá sa skladajú z plnovýznamového slovesa a predložky alebo príslovky

  • Niekedy sa nedajú doslova preložiť, pretože majú svoj vlastný význam

  • Niektoré frázové slovesá majú aj viac významov


 

 

Frázové slovesá s get


get up


 

 

I get up at 6 o´clock every day.

(Každý deň vstávam o 6 hodine ráno.)

 

 

 

get onI hated my sister but now we get on very well.

(Neznášal som moju sestru, ale teraz spolu dobre vychádzame.)

 

 

 

get over

 


She usually gets over her flu very quickly.

(Zvyčajne sa rýchlo zotaví z chrípky.)


 

 

Frázové slovesá s turn


turn on


 

I usually turn on the TV at 7 o´clock.

(Zvyčajne zapínam televízor o siedmej.)


 

 

turn off


 

I turn off the light and go to sleep at eleven every day.

(Každý deň o jedenástej vypnem svetlo a idem spať)


 

 

turn up

 

Turn the volume up.

(Pridaj hlasitosť.)


Niekedy sa pri frázových slovesách mení slovosled.

 

 

 

turn down 

Turn the radio down. I can´t hear you.

(Stíš rádio. Nepočujem ťa.) 

Frázové slovesá s look


look at 

Students, look at the table. (Študenti, pozrite sa na tabuľu.) 

look for


 

They always look for the key.

(Vždy hľadajú kľúče.)


 

 

look afterThe nurse looks after patients in hospital.

(Sestrička sa stará o pacientov v nemocnici.)


 

 

Frázové sloveso s take


take offThe plane is taking off.

(Lietadlo vzlieta.)


Frázové sloveso take off má aj iný význam:


 

He takes off his clothes before he goes to bed.

(Predtým ako ide do postele, vyzlečie si veci.)zhrnutieget

up

vstať z postele


on

vychádzať s niekým


over

zotaviť sa z

turn

on

zapnúť


off

vypnúť


up

pridať hlasitosť


down

ubrať hlasitosť

look

at

pozrieť na


for

hľadať


after

starať sa o

take

off

vzlietnuť (lietadlo)vyzliecť, vyzuť
Zopakujte si:
1. Z čoho pozostávajú frázové slovesá?
2. Ktoré frázové slovesá tvoríme z nasledovných slovies: get, turn, look a take?


Použitá literatúra:
Michael McCarthy, Felicity O´Dell: English Vocabulary in Use, Cambridge University Press 1999