Peter Karvašjeden z najvýznamnejších a plodných slovenských prozaikov a dramatikov 20. storočia, venoval sa aj divadelnej vede a publicistike, v období normalizácie bol perzekvovaný a diskriminovaný.


Peter Karvaš

Zdroj fotografie: www.litcentrum.sk (citované 29.11.2016)

Základné životopisné údaje:

·      25.04.1920, Banská Bystrica -  28.11.1999,  Bratislava.

·      Narodil sa v rodine lekára Ferdinanda Karvaša a akademickej maliarky Karoly Skuteckej-Karvašovej.

·      Študoval v Banskej Bystrici, neskôr v Prahe na ČVUT a súčasne na umeleckopriemyselnej škole, ale štúdium dokončil na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

·      Pracoval v Neografii v Martine, neskôr ako dramaturg Československého rozhlasu, lektor a dramaturg Novej scény a SND v Bratislave, ako kultúrny atašé na československej ambasáde v Bukurešti, neskôr na Povereníctve školstva.

·      Istú dobu bol redaktorom Kultúrneho života a tiež tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov. 

·      Bol priamym účastníkom 2. svetovej vojny. Počas 2. svetovej vojny bol rasovo prenasledovaný a internovaný v pracovnom tábore.

·      Počas Slovenského národného povstania pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači a publikoval v povstaleckej tlači.

·      Kvôli svojmu odmietavému postoju k okupácii Česko-Slovenska v roku 1968 mal zakázané publikovať až do roku 1990. V tej dobe pôsobil ako docent divadelnej vedy, ako vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu kultúry v Bratislave.

Peter Karvaš patrí medzi veľmi plodných autorov v slovenskej literatúre. Písal prózu, drámu, reportáže, ale aj teoretické diela. Medzi jeho najznámejšie  diela patrí:

Dráma: Antigona a tí druhí, Jazva, Veľká parochňa, Experiment Damokles, Absolútny zákaz, Polnočná omša,...

Próza: Čert nespí, Čertovo kopýtko, Maľovať čerta na stenu, Noc v mojom meste, Kniha o Slovenskom národnom povstaní, Intímne dialógy, Tajomstvo sfingy, Zrada múz, Za múrom,...

Polnočná omša

·       Dráma z obdobia druhej svetovej vojny.