Odraz svetla na zrkadlách sa využíva vo vynálezoch ako periskop a kaleidoskop. Cez projekty odhalíme ako tieto vynálezy fungujú a kde sa využívajú. Dajú sa zostrojiť z jednoduchých pomôcok aj doma.


Periskop je optické zariadenie, ktoré umožňuje bočný posun prijímaného svetelného lúča. Používa sa predovšetkým vo vojenstve, kde umožňuje výhľad bez toho, aby bol pozorovateľ vystavený priamej streľbe. Je dôležitou súčasťou vybavenia ponoriek a bojových vozidiel, používa sa ale aj v mnohých ďalších odboroch.

Funguje na princípe vertikálneho tubusu na koncoch vybaveným zrkadlami naklonenými v 45° uhle tak, aby navzájom odrážali vonkajší obraz. Najjednoduchší periskop je tvorený dvojicou zrkadiel, z nich prvé odrazí svetelný lúč kolmo k pôvodnému smeru a druhé späť do pôvodného smeru, len posunutý o vzdialenosť zrkadiel.

 

http://www.cerezforum.com/fen-ve-teknoloji/80534-yansima-nedir-yansima-kanunlari.html

 

http://www.harbiforum.org/pratik-bilgiler/133022-periskop-nedir-periskop-nasil-yapilir.html

 

Tento typ periskopu sa dá jednoducho vyrobiť a používa sa napríklad k pohľadu cez hlavy davu. Má ale len obmedzené použitie, pretože pri väčšej vzdialenosti zrkadiel obmedzuje zorný uhol (veľkosť obrazu). Tento typ periskopu je vo vojenstve známi pod označením Delostrelecký ďalekohľad.

Na princípe periskopu pracujú aj binokulárne (umožňujú pohľad oboma očami) delostrelecké zameriavacie systémy. Skladajú obraz a tak umožňujú určiť vzdialenosť cieľa.

Najväčšie systémy tohto druhu, vyrobené pre bojové lode, mali tubus dlhý niekoľko metrov. Periskop ponorky je optická sústava, v ktorej je okrem zrkadiel aj sústava šošoviek. Tento typ periskopu nezmenšuje zorný uhol i pri mnoho metrovom posune lúča.

 

 http://u-boot.webnode.sk/ponorka/periskop/

 

 

Urobte si periskop

 

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/geom13.htm

 

Pomôcky: dve zrkadlá, vlnitá lepenka, baliaci papier, špendlík, lepiaca páska, nožík, nožnice

Postup: Na baliaci papier si narysujeme plášť periskopu podľa obrázka nad. Šírku zvolíme podľa toho, aké veľké máme zrkadlá, tie sa musia zmestiť na vyšrafované miesta. Dĺžka by mala byť najviac 30 cm, aby náš periskop nemal malé zorné pole. Pri rysovaní dáme pozor, aby označené uhly mali presne 45 . Šablónu položíme na vlnitú lepenku presne pozdĺž vlniek, aby sa nám dobre ohýbala. Špendlíkom prepichneme každý roh nákresu. Šablónu dáme preč a dierky v lepenke pospájame čiarami. Pozdĺž čiarkovaných čiar prejdeme tupou hranou noža, aby sa tam lepenka ľahko prehla. Prilepíme lepiacou páskou zrkadlá tam, kam patria a poskladáme z plášťa celý periskop . Prelepíme ho ešte lepiacou páskou, aby bol pevný.

 

Obraz v periskope nie je stranovo prevrátený, lebo využíva odraz svetla dvakrát.

 

http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=Resimler&baslikid =57&resimid=1493

 

 

Vyrobte si kaleidoskop (krasohľad)

 

Pomôcky: 3 zrkadielka rovnakých rozmerov (prípadne 3 sklíčka), lepiaca páska, plastová fľaša od minerálky, priehľadné farebné sklíčka (rozbité odrazky, fľaše, ...), čierny prúžok papiera rovnakých rozmerov ako sklíčka.

Poznámka: Vhodné odrezky zrkadiel iste každému radi venujú pracovníci v sklenárstve.

Opis: Tri zrkadielka položme vedľa seba a nechajme medzi nimi medzery. Zalepme ich lepiacou páskou tak, ako je to na Urobme z nich pravidelný trojboký hranol. Podľa vlastnej zručnosti a fantázie sa môžeme pozerať krasohľadom na farebné obrázky. 

 

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/opty6.htm

 

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/opty6.htm

 

Krasohľad môžeme obaliť do plastového obalu z fľaše od minerálky. Obrázky si môžeme nahradiť priehľadnými farebnými sklíčkami, ktoré umiestnime medzi dva kúsky plastovej fólie, ktoré potom prilepíme na koniec krasohľadu. Pri pozeraní uvidíme obrazce navzájom pospájaných pravidelných šesťuholníkov.

 

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/opty6.htm

 

Vysvetlenie: Podstava krasohľadu je rovnostranný trojuholník. Ak sa z jednej strany doňho pozrieme, vidíme na konci nejaký obrázok v tvare rovnostranného trojuholníka a jeho obraz v každom zo zrkadiel. Zapozerajme sa chvíľu na jedno zo zrkadiel.

 

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/opty6.htm

 

Nie je v ňom len obraz trojuholníka, ale tiež obraz ďalších dvoch zrkadiel s ich obrazmi. Pred očami sa nám rozprestiera nádherná spleť rovnostranných trojuholníkov v periodickom opakovaní. Pri pozeraní na rôzne obrázky je obrázok iný, ale pravidelná štruktúra sa zachováva. Ak jedno zrkadielko zakryjeme čiernym papierom, tak uvidíme v  krasohľade len pravidelný šesťuholník.

 

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/opty6.htmZopakujte si:
1. Načo sa používajú zrkadlá v periskope?
2. Kde sa využíva periskop?
3. Ako by ste si vyrobili vlastný kaleidoskop?


Použitá literatúra:
http://u-boot.webnode.sk/ponorka/periskop/
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/geom13.htm
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/opty6.htm

Zdroje obrazkov:
http://www.cerezforum.com/fen-ve-teknoloji/80534-yansima-nedir-yansima-kanunlari.html
http://www.harbiforum.org/pratik-bilgiler/133022-periskop-nedir-periskop-nasil-yapilir.html
http://u-boot.webnode.sk/ponorka/periskop/
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/geom13.htm
http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=Resimler&baslikid
=57&resimid=1493
http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/opty6.htm