1% je jedna stotina základu.
základ= celok=100%
percentová časť=časť základu
počet percent=určuje koľko stotín zo základu tvorí percentová časť

Počitame percentovú časť:
1.Základ vydelíme 100(vypočítame 1%)
2.Výsledok(1%)vynásobíme daným počtom percent.