Delenie celku na rovnaké časti,percento
Jedno percento je 1/100 základu
1:100 = 0,01 = 1%
12:100 = 0,12%
123:100 = 1,23%
2:100 = 0,2%

Jedno percento. Percentová časť

a) jedno percento 1% = 1:100 = 0,01

Jedno percento je jedna stotina zo základu.

Príklad :