Jedno Percento: 1/100 = 0,01 = 1 % - Jedno percento je jedna stotina základu - Základ = celok = 100% - Percentová časť = časť základu - Počet percent = určuje koľko stotín zo základu tvorí percentná časťPočítame percentovú časť:1. Základ vydelíme 100 (vypočítame 1%)2. Výsledok (1%) vynásobíme daným počtom percent1% zo základu je 1/100 základu 5% zo základu je 5/100 alebo 1/20 základu72% zo základu je 72/100 základu 100% zo základu je 100/100 základu alebo 1/1=celý základAk je počet percent väčší ako 100 potom je percentová časť väčšia ako základPočítame základ:1. Percentovú časť vydelíme počtom percent2. Výsledok násobíme 100Počítame počet percent:1. Základ vydelíme 100 (vypočítame 1%)2. Percentovú časť delíme výsledkom (delíme číslo, ktoré predstavuje 1%)Trojčlenka:Pri riešení úloh s percentami môžeme využiť trojčlenku1. Základ 2. Percentová časť 3. Počet percent Dva z týchto údajov sú vždy dané tretí môžeme vypočítať.Základ je 100%.Percentová časť a počet percent sú pri pevnom základe priamo úmerné veličiny.Promile:Jedno promile je jedna tisícina základu 1%=1/1000=0,001Úrok:Vklad = počiatočná istina = základ = 100%Ročná úroková miera = počet percentÚrok = percentová časť