Vypracovala: Mgr. Halušková

 


Literárny druh: veršovaná epika

Literárny žáner: lyricko-epická skladba

Téma: príbeh lásky a tragédie mladého hájnika Miša Čajku a jeho ženy Hanky, kontrast dvoch svetov – svet pánov/svet obyčajných ľudí (autor je na strane ľudu, vyzdvihuje ich morálnu čistotu, pracovitosť, čestnosť, obetavosť, vernosť)

 

Hlavná myšlienka: Skutočné obetovanie pre spravodlivosť, lásku a vzájomná tolerancia pre riešenie problémov nám nakoniec dopomôžu tieto problémy vyriešiť a utužiť vzťahy.

 

Život Miška a Hanky plynie priam idylicky. Michal si vykonáva svoje hájnické povinnosti. Hanka sa vzorne stará o domácnosť. V nedeľu sa spolu vyberú do kostola, sú šťastní, no z panskej lavice sa na Hanku vytrvalo upierajú „čiesi oči vlčie.“ Je to Artuš Viláni – mladý šľachtic, syn Michalovho pána, majiteľa lesov. Hanka odmieta Artušovo dvorenie, vyhýba sa mu, no ten neustupuje. Zosnuje ľstivý plán. V Michalovom revíre usporiada poľovačku a všetko pripraví tak, aby sa ho zbavil. Najskôr Michala poníži, vylepí mu zaucho, potom ho aj s ostatnými pošle naháňať jeleňa a sám sa zakráda k hájovni, kde sa násilím chce zmocniť Hanky. Mladá žena ostala ako skamenená. Artuša však nedokáže zastaviť, a tak ho v sebaobrane zabije. Keď Michal hnaný zlým tušením príde do hájovne, Artuš je už mŕtvy. Okamžite sa rozhodne zobrať vinu na seba a Hanku zaväzuje prísahou, aby nikdy neprezradila pravdu. Michala uväznia, čaká ho súd. Hanka sa uchýli k rodičom, ale je nešťastná. Otec jej neustále vyhadzuje na oči Michalovu vinu. Nezvládne to, pomiatne sa, odchádza z domu a blúdi po okolí. V deň súdu sa jej podarí vniknúť do súdnej siene a prizná sa, že vlastne ona zabila Artuša. Súd Michala oslobodí. Po nejakom čase Michal zachráni koč starého Vilániho pred zrútením sa do rozvodnenej rieky. Vtedy im obom Viláni odpúšťa, Michal s Hankou sa vrátia do hájovne a do ich života sa opäť vráti šťastie a pokoj.