Pavol Országh Hviezdoslav 1849- Vyšný Kubín 1921- Dolný Kubín - 1. vlna slov. realizmu - Básnik, dramatik, prekladateľ, povolaním právnik - Študoval na základnej škole vo Vyšnom Kubíne a  Jasenovej, na gymnáziu v Miškovci a Kežmarku, na právnickej akadémii v Prešove, advokátske skúšky robil v Budapešti - Pôsobil ako koncipient u Ladislava Nadaši- Jégeho - Pôsobil v Martine, Námestove a v Dolnom Kubíne ako vedúci filiálky Tatra banky Tvorba: - Najskôr písal po maďarsky, ale po preštudovaní Sládkovičovej tvorby začal aj on písať po slovensky - Snažil sa vymaniť z ideovej opatery starých mecenášov. Cítil potrebu niečoho nového - S Kolomanom Banšellom vydali v Prešove almanach Napred- boli nepochopení a staršia generácia ich odsúdila, generačný spor, nakoniec si mladá generácia vydobyla svoje miesto Lyrika zb. Básnické prviesienky Jozefa Zbranského(1868) -pod pseudonymom -vyjadril svoj citový vzťah k vlasti; velebí Jána Kollára a jeho slovanskú myšlienku -zbierku venoval Andrejovi Sládkovičovi cyklus Severné žiare -uverejnil svoje dojmy z prusko-francúzskej vojny -proti monarchii a vyzýva aj Slovákov do revolúcie, bol demokrat- proti monarchii -nezhodoval sa s Hurbanom, ktorý sa proti nemu postavil -Hurban chcel pokoj, nechcel revolučný boj - napísal list Sitnianskemu (šéfredaktorovi Orla) a odpovedal na kritiku -začal využívať pseudonym Hviezdoslav -1874- verejne sa vyslovil za práva Slovákov- musel opustiť sudcovskú funkciu- téma spravodlivosti c. Krb a vatra -sloboda a spravodlivosť b.Sloboda -túži po ideáloch, avšak uvedomuje si reálnu situáciu -najťaživejším problémom je samota- jediným východiskom je tvorivá práca c. Sonety -21 básní, ktoré vyšli v SP -oslava básnictva -poézia mu pomáha uniknúť z reality -vždy sa vracia k pozemským problémom -pravda, dobro a krása c.Letorosty I. b. Čo dávam, dávam z úprimnosti duše – nosná báseň (obsahuje všetky myšlienky a témy celého cyklu) - chce byť úprimný a bojuje svojimi básňami proti pokrytectvu a nepravde b. Ó, prajte mi ticha, žičte pokoja -vedome sa dáva do pozície samotára- geniálny čudák - chce niečo viac než ostatní c. Letorosty II. -intímny charakter -veľké životné rany- zomrela mu mama, otec aj brat b. Čierny rok -reaguje na smrť svojej matky b. Pustý dom -reaguje na bezdetné manželstvo a aj smrť rodiny c. Letorosty III. -sociálne a spoločenské problémy- problémy Slovákov b. K vám urodzeným, veľkomožným -kritika sociálnej nerovnosti b. Ó, prečo nie som víchrom - chcel by byť ničivý živel, ktorý zmätie všetko zlé zo sveta -avšak on sám ako človek nič nezmôže b. Mňa kedys’ zvádzal svet mi hovoriac -láska k slovenčine -vraveli mu, že slovenská reč nestojí za nič c. Žalmy a hymny -biblická tematika -myšlienky o Bohu sa menia na božský princíp spravodlivosti c. Prechádzky jarom -pocity starnúceho básnika- protiklad s jarou -prírodu považuje za svoj druhý domov -bojí sa, že neosloví mládež b. Ja starý, vychádzajúc -napriek obavám odvážne vstupuje medzi mladých c. Prechádzky letom -obrazy letnej prírody, slnka, chleba a práce -v závere aj jesenná atmosféra (polia pustnú) c. Stesky -smútky -motív starnutia- zmieruje sa s osudom b. Slovenský Prometej -básnik sa štylizuje do postavy Prometea a trápi ho osud slovenského národa c. Dozvuky -uvažuje nad postavením básnika -starnutie, pohľad späť, rozlúčka so životom b. Keď obzriem sa svojom po živote -analýza jeho života b. Nové zvuky počujem reaguje na tvorbu mladej generácie- moderny -dáva im šancu- nekritizuje ich KRVAVÉ SONETY -cyklus básní; august- september 1914; vydané r.1919 -32 sonetov; 4-4-6 - využíva sylabotonický jambický verš Idea: -hodnota života -nikto neunikne vojne- umierajú nevinní + smútok pozostalých -pokrytecké prosenie Boha o pomoc vo vojne + odvrátenie od kresťanstva -šťastie tých, ktorí zomreli už pred vojnou a nemuseli zažiť vojnu -kritizuje odvrátenie od Kristovho učenia -výchova a morálka ľudí, ktorí začali vojnu -ukazuje ako on trpí vojnou -príčina vojny- egoizmus -odhaľuje svoju psychiku, ako trpí -volá k Bohu, aby ukončil vojnu a zachránil slovanstvo -v polovici zvrat- venuje sa otázkam okolo vojny -vzýva mierotvorcu, ktorý ukončí vojnu -monológ o tom, či je vojna očistou - kritizuje Puškinove teórie (Rusko- stred slovanského sveta) -v závere sa témy opakujú -posledný sonet- posolstvo- lúči sa s piesňami krvavými, krv tento cyklus rámcuje Veľká epika skl. Hájnikova žena -lyricko - epická skladba -skladá sa z Pozdravu, 15 spevov, Zbohom -osud hájnika Michala Čajku a jeho ženy Hanky (viď. Maturitná otázka č.10) epos Ežo Vlkolinský -hovorí o zemanoch a sedliakoch- chce rovnosť -materiál čerpal zo spomienok na život z rodiska- Vlkolín- Vyšný Kubín -pochádzal z drobných zemanov- lepšie ich poznal -viac dejových línií- vzťahy medzi zemanmi -Ežo si chce vziať sedliačku Žofku Bockovú, ale jeho mama Ester je proti tomu -strýko Eliáš podporí Eža i keď nesúhlasí so spojením sedliactva a zemianstva- chce nahnevať Ester -zmierlivý koniec- dojímavá scéna s vnúčikom Benkom e. Gábor Vlkolinský -riešenie zemianskych problémov -morálny úpadok zemianstva -jediným riešením je sobáš so sedliačkou -dej prichádza k rovnakému záveru ako v Ežovi, ale iným spôsobom -dej- postupnný hospodársky i morálny úpadok poprednej zemianskej rodiny Šimona Vlkolinského -Gábor, po tom, čo sa jeho súrodenci rozleteli po svete a jeho rodičia prepadli vášni alkoholu, zostáva so svojím zemianstvom celkom sám -odmieta ho aj dievča, ktoré mu sľúbili -Ežo mu poradí, aby sa priženil k Blažkovcom- do sedliackej rodiny -deje oboch eposov prebiehajú takmer paralelne -obe diela- umelecká rodinná kronika - spomínajú sa v nich aj udalosti vonkajšieho sveta -objektívny vývoj smerujúci k naplneniu idey rovnosti KRÁTKA EPIKA 1.Menšie epické skladby Bútora a Čútora- poviedkový sujet- úsmevná skladba; láska zničí susedské spory Na obnôcke V žatvu- jednoduché črty bez pevnejšieho deja -problematika majetkových vzťahov, ktoré narúšajú vzájomné ľudské spolužitie: Poludienok, Večera, Prvý záprah 2.Biblické epické básne: -aj obrazné zobrazenia skutočnosti báseň Agar- osudy matky Agar a jej syna Izmaela, ktorí boli vyhnaní z Abrahámovho domu; pripomína postavenie Slovenska v Uhorsku Ráchel- vyvraždenie detí Herodesom; utrpenie národa Kain Vianoce- história ľudstva a zmysel jeho vývinu Sen Šalamúnov 3.Kratšia epika: -pôvodne žáner balady: epické skladby- U kaplice; Anča; Zuzanka Hraškovie Roľnícka tematika- Oráč a kosec Historická tematika- Rastislav; Pribina; Ľútosť Svätoplukova Povesti- Jánošíkova stupaj Fantastický námet- Pomsta mŕtvych; Topeľci Dráma Herodes a Herodias -tragédia v 5 dejstvách -5 stopový jambický verš bez rýmov -časť je aj próza -biblicko-historická tematika- Ján Krstiteľ a Salome -zameriava sa na potrestanie zla, vykreslenie postáv - veľmi výpravná a zložitá na scénickú úpravu -inšpiroval sa starovekými dejinami židovského národa a Bibliou -životné osudy Herodesa Antipa a jeho druhej ženy- Herodiady -Herodes- typ nadutého, krutého vládcu- ide mu iba o moc -Herodiada- vhodná partnerka- túžba po vláde a ženská prefíkanosť -Jochanan- Ján Krstiteľ- hlásateľ kresťanstva, kritik vládcov a tyranov, zaplatí za to životom -spupnosť tyrana neujde odplate- Herodesa porazí arabský kráľ Aretas za pohanenie svojej dcéry Tamary, jeho prvej ženy, ktorú vyhnal -Herodes a Herodias do vyhnanstva