Pavel Vilikovský - Celkový pohľad na Máriu B.

 

Predstaviteľ súčasnej slovenskej literatúry, literatúry 20. storočia. Je prozaikom, publicistom a prekladateľom. Je považovaný za jedného z našich najlepších súčasných autorov.

 

Zdroj obrázka: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/pavel-vilikovsky#curriculum_vitae

 

Základné životopisné údaje:

 • Narodil sa 27. júna 1941v Palúdzke (dnes súčasť Liptovského Mikuláša), vyrastal v Bratislave. 
 • Dva roky študoval filmovú réžiu na pražskej FAMU, potom angličtinu a slovenčinu na FF UK v Bratislave. 
 • Po ukončení štúdií pracoval ako redaktor v mesačníku Slovenské pohľady, odkiaľ musel odísť.
 • Po nútenom odchode z časopisu na začiatku normalizácie sa zamestnal ako redaktor vydavateľstva Tatran, neskôr pracoval ako redaktor v časopise Romboid, v slovenskej redakcii Readers´s Digest. 
 • Žije v Bratislave.

 

Prehľad tvorby:

Citová výchova v marci – zbierka poviedok

 Eskalácia citu – zbierka poviedok

Čarovný papagáj a iné gýče – zbierka poviedok

Krutý strojvodca – zbierka poviedok

Prvá veta spánku – zbierka poviedok

Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch – zbierka poviedok

Vlastný životopis zla – román

Pes na ceste  - román

Vyznania naivného milovníka  - súbor esejí a recenzií 

 

Základné znaky tvorby P. Vilikovského:

 • P. Vilikovský patrí do skupiny autorov, ktorí nastúpili do slovenskej literatúry v 60. rokoch  20. storočia (Johanides, Sloboda, Šikula).  
 • Debutoval v časopise Mladá tvorba.
 • Podieľal sa na vývoji a renovácii slovenskej prózy.
 • Veľmi významnú úlohu zohral v slovenskej literatúre na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia. 
 • Je považovaný za kľúčového autora obdobia prechodu z modernistickej do postmodernistickej vývinovej etapy slovenskej literatúry. 
 • Práve  na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia vyšli dve dôležité diela jeho tvorby  - Večne je zelený... a Eskalácia citu. Hoci vyšli až v tomto období, autor ich napísal dávnejšie predtým, v hĺbke normalizačných 70. rokov 20. storočia.  (Večne je zelený... v prvej polovici desaťročia, niektoré prózy z knihy Eskalácia citu ešte skôr). 
 • Jeho tvorba je tematicky nejednotná, je rôznorodá aj v oblasti výrazovosti. 
 • Dôležitými téma jeho tvorby sú citovosť, generačný sentimentalizmus.
 • Na dobu, svet a tvorbu sa pozerá skepticky, preto jeho rozprávanie často obsahuje prvky grotesky a absurdného humoru..
 • Jeho príbehy majú často detektívne ladenie, čím sa autor usiluje naznačiť, že pravda v živote nie je jednoznačná a o každej „pravde“ treba pochybovať.
 • Jeho tvorba je plná irónie, jemnej paródie a prepracovanej psychologickej drobnokresby.

 

KRUTÝ STROJVODCA – 1996

Ide o knihu poviedok, ktorú autor tvoril v priebehu troch desaťročí. Tvoria ju napr. poviedky: Všetko, čo viem o stredoeurópanstve, Pam para pam, Rómeo z epochy socialistického realizmu, Pohrobok, Včerajšia kučierka na tvojom dnešnom krku,... Príbehy poviedok sú vymyslené alebo upravené.

 

Celkový pohľad na Máriu B. – poviedka s detektívnym príbehom. Patrí do zbierky poviedok Krutý strojvodca.

 • Názov poviedky je podľa textu, ktorý sa nachádzal  pod fotografiou mŕtvej dievčiny v policajnej kartotéke. 
 • Poviedka má prvky postmodernistickej prózy.
 • Poviedka má jednoduchú dejovú líniu, ktorá je  popretkávaná opismi, predstavami a spomienkami. 
 • Autor v jej príbehu využil detektívnu zápletku, ktorú doplnil odbiehaním k vlastným spomienkam vyšetrovateľa a k predstavám. V predstave je napr. s dievčaťom vo chvíli, keď ho zabijú. V iných častiach poviedky si autor napr. prestavuje svoje vyšetrovanie, uvažuje nad otázkami, ktoré by položil, nad odpoveďami vypočúvaných.
 • Vyšetrovateľ vedie úvahy nad obeťou, ale aj nad sebou samým, vyčíta si isté prvky svojho konania – napr. snoričstvo, sám sa nazýva snoričom.
 • Vyšetrovateľ nie je neosobný, trápi a dotýka sa ho osud dievčiny, zaujíma ho jej život, konanie.

 

Krátky príbeh doplnený ukážkami:

Do mesta príde vyšetrovateľ, aby vyšetril smrť mladého dievčaťa Márie B., ktorú našli mŕtvu. Podľa polohy sa dievča nebránilo, na hlave mala stopy po úderoch tvrdým predmetom, ale smrť spôsobila strelná zbraň. Vyšetrovateľ s kolegom hovoria s mnohými ľuďmi, ktorí ju poznali, s rodičmi a priateľmi. Dva dni po pohrebe zadržia vraha – vojaka – dezertéra. 

Dievčina bola nájdená prikrytá snopmi, jej telo je zachytené na fotografiách. Vyšetrovateľ začne snoriť: