Passé simple vyjadruje ukončený dej v minulosti. Označuje zväčša veľmi krátky dej. Dôležité je zapamätať si, že tento čas sa nazýva aj literárny alebo knižný a používa sa iba v písanej forme. V minulosti mal aj ústnu formu, no tá sa postupom času vytratila. Texty, ktoré boli písané v passé simple boli považované za vznešené. V 17. storočí dokonca existovalo pravidlo 24 hodín, teda všetky udalosti, ktoré sa odohrali pred viac ako 24 hodinami boli vyrozprávané alebo písané v tomto čase.

 

 

Dnes je passé simple skôr ojedinelý. V bežnej komunikácii sa nepoužíva, tam ho nahrádza passé composé. Prečo sa ním teda zaoberať? Cieľom tohto učiva nie je naučiť vás tento čas aktívne používať, ale predstaviť vám ho, aby ste ho dokázali v texte identifikovať a rozpoznať o aké sloveso ide (nie vždy je to evidentné). V prípade, že tento čas nepoznáte, mohlo by vám to brániť v porozumení významu textu ako celku.

 

V ďalšej časti učiva nájdete 3 ukážky, v ktorých sa tento čas používa. Ide o texty, s ktorými môžete veľmi jednoducho prísť do kontaktu. Prvý je text bájky od Jean de La Fontaine Crvčok a mravec, druhý je začiatok známej rozprávky o Červenej Čiapočke a tretí je úryvok z omšového textu katolíckej bohoslužby.

 

 

LA CIGALE ET LA FOURMI

 

 

  http://noubel.fr/la-cigale-et-la-fourmi-2/

 

 

(Jean de La Fontaine)

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise
fut venue :
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle
alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.

 

......


************

 

 

LE PETIT CHAPERON ROUGE

(Jacob et Wilhelm Grimm)


Il était une fois une jeune et jolie petite fille qu’aimaient tous ceux qui la voyaient et plus encore sa grand-mère qui ne savait rien lui refuser. Un jour, elle lui offrit un chaperon de velours rouge qui lui seyait tant qu’elle ne voulut plus jamais porter autre chose. Si bien qu’on ne l’appela plus que "Petit Chaperon rouge".

...

http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Petit_Chaperon_rouge_(Grimm)


*************

Pendant qu’ils mangeaient, Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir rendu grâces, il la leur donna, en disant : Buvez-en tous ; car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés ". (Mat. 26 : 26-28.)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/chdevoil/29chdevo.htm

 

 

V tretej časti učiva nájdete ako sa passé simple tvorí. Môžete ho jednoducho rozpoznať podľa typických koncoviek. Tie priamo závisia od triedy, do ktorej patria:

 

 

hradelova

 

 

Tretia slovesná trieda je zložitejšia, má až 3 modely:

 

 

hradelova

 

 

Neexistuje všeobecné pravidlo, ktoré by určovalo či sloveso tretej slovesnej triedy bude priberať koncovku i alebo u. Treba sa ich jednoducho naučiť naspamäť.

Niekoľko nepravidelných slovies:

courir : je courus, tu courus, il courut, nous courûmes, vous courûtes, ils coururent
vouloir : je voulus, tu voulus, il voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent
connaître : je connus, tu connus, il connut, nous connûmes, vous connûtes, ils connurent
savoir : je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent
pouvoir : je pus, tu pus, il put, nous pûmes, vous pûtes, ils purent
boire : je bus, tu bus, il but, nous bûmes, vous bûtes, ils burent
croire : je crus, tu crus, il crut, nous crûmes, vous crûtes, ils crurent
valoir : je valus, tu valus, il valut, nous valûmes, vous valûtes, ils valurent
vivre : je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent
plaire : je plus, tu plus, il plut, nous plûmes, vous plûtes, ils plurent
taire : je tus, tu tus, il tut, nous tûmes, vous tûtes, ils turent
résoudre : je résolus, tu résolus, il résolut, nous résolûmes, vous résolûtes, ils résolurent

offrir : j'offris, tu offris, il offrit, nous offrîmes, vous offrîtes, ils offrirent

 

 

hradelova

 Zopakujte si:
1. Kedy sa používa passé simple v bežnej hovorovej komunikácii?
2. Kde ste sa vy osobne stretli s týmto časom? (vymenujte aspoň 3 texty)
3. Ktorý čas ho dnes nahrádza?
4. Nájdite v tejto vete passé simple: „Quand la bise fut venue“. Preložte ju a povedzte neurčitok slovesa.

Použitá literatúra:
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/passe-simple-de-l-indicatif-8.php
http://leconjugueur.lefigaro.fr/regle/conjugaison/passe_simple_indicatif.html
http://www.etudes-litteraires.com/grammaire/passe-simple.php
http://www.etudes-litteraires.com/indicatif-passe-simple.php
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Petit_Chaperon_rouge_(Grimm)
http://noubel.fr/la-cigale-et-la-fourmi-2/
http://www.bibleetnombres.online.fr/chdevoil/29chdevo.htm

Zdroje obrazkov:
http://noubel.fr/la-cigale-et-la-fourmi-2/