Je suis restée à la maison. Zostala som doma.

Tu es né en mai. Narodil si sa v máji.

Tu es née en mai. Narodila si sa v máji.

Il est sorti hier. Včera odišiel.

Elle est sortie hier. Včera odišla.

Nous nous sommes levés à 8 heures. Vstali sme o ôsmej.

Nous nous sommes levées à 8 heures. Vstali sme o ôsmej. (ženy)

Vous êtes allés en France. Išli ste do Francúzska.

Vous êtes allées en France. Išli ste do Francúzska. (ženy)

Ils sont descendus du train. Oni vystúpili z vlaku.

Elles sont descendues du train. Ony vystúpili z vlaku.

 

  1. Zápor

 

Zápor tvoríme tak ako v prítomnom čase, teda pomocou ne .... pas. Tieto dve časti záporu vkladáme pred a za pomocné sloveso.

 

Príklad:

Je ne suis pas allé à l´école. Nešiel som do školy.

Tu as pas cherché ta sœur. Nehľadal si sestru.

Elle a pas trouvé ses amis. Nenašla kamarátov.

Nous ne sommes pas allés là. Nešli sme tam.

Vous avez pas écrit une lettre. Nenapísali ste list.

Ils ont pas eu un jardin. Nemali záhradu.

 

ZOPAKUJME SI:

  1. Ako tvoríme minulé príčastia?

  2. Ako tvoríme passé composé?

  3. Kedy používame pomocné sloveso avoir a kedy être?

  4. Ako tvoríme zápor?

  5. Vytvorte 5 viet s použitím všetkých prebratých javov.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov