DRÁMA:    rozprávač nie je prítomný

 

 • posúva dej príbehu, opisuje prostredie, charakterizuje postavy, vyjadruje svoj názor

 • nepriama reč

 • uvádzacia veta

 

a) autorský (vševediaci): v 3. osobe singuláru; on-forma; vie všetko o deji i jednotlivých postavách

b) personálny (subjektívny): sústreďuje sa zvyčajne len na 1 osobu, v 3. osobe singuláru

c) priamy (individuálny): úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv, v 1. osobe singuláru; ja-forma

d) oka kamery: zachytáva vonkajšie znaky, črty, činy postáv o vnútornom svete postáv vieme len z ich konania chýba vnútorný monológ

e) nespoľahlivý: popisovanie udalostí sa čitateľovi zdá byť neobjektívne a chybné, čitateľ má dôvod nedôverovať údajom, ktoré rozprávač udáva, často v 1. osobe singuláru

 

V UMELECKOM DIELE JE  LEN MÁLOKEDY JEDEN DRUH ROZPRÁVAČA!

 

 

PÁSMO REČI POSTÁV

 

POSTAVA:        A) EPIKA / DRÁMA: 

                                                     = hlavná/vedľajšia // fiktívna/reálna/alegorická

                                                     = koná

    B) LYRIKA:   

                            = lyrický subjekt/ lyrický hrdina

                            = uvažuje o svete, vyjadruje city a pocity ...

 

 • priama reč: vyjadruje/ reprodukuje to, čo postava vraví

 • dialóg: rozhovor najmenej dvoch postáv, ktorých repliky sa striedajú; repliky dialógu sa zapisujú priamou rečou

 • replika: prehovor jednej postavy v dialógu

 • monológ: súvislý, neprerušovaný prejav jednej postavy, častý v dramatickej tvorbe

 • vnútorný monológ: myslený, nevypovedaný prehovor postavy, v ktorom prejavuje svoje city, názory, plány

 

Zápis priamej reči:

 • bez uvádzacej vety:                        Choď a povedz mu pravdu!“

 • s uvádzacou vetou na začiatku:     Nahnevane zvolal: Choď a povedz mu                                                              pravdu!“
 •  s uvádzacou vetou na konci:         Choď a povedz mu pravdu!“ skríkol.
 •  prerušená uvádzacou vetou:         Choď,“ premáhal hnev, „a povedz mu                                                               pravdu!“