Ozónová diera (referát) 1.     Čo to vlastne je a čo to spôsobuje? 2.     Kde sa nachádza ? 3.     Aké zlé vplyvy má na svet a prírodu? 1.      Ozónová diera je oblasť s prudko zníženou koncentráciou ozónu v dôsledku znečistenia ovzdušia. Pre život na Zemi je najdôležitejší fakt, že sa pri týchto procesoch zachytáva väčšina ultrafialového žiarenia a viditeľné svetlo sa prepúšťa na zemský povrch. Ozón je zvláštna forma existencie kyslíka,  vo vyššej koncentrácii jedovatý. Je to aj veľmi účinný skleníkový plyn. V dolnej časti atmosféry, kde sa pohybujeme aj my, je preto nežiadúci, ale v hornej časti je pre život nevyhnutný pretože nebezpečné UV žiarenie pohlcuje alebo odráža späť do vesmíru. Asi vo výške 50 km je koncentrovaný ozón vo vrstve, kde je teplota je  vyššia než pri zemi, pretože ozón zachytáva veľké množstvo škodlivých ultrafialových slnečných lúčov. Tam prebieha neustály kolobeh vzniku a zániku ozónu. V poslednom čase pozorujeme stenčovanie ozónovej vrstvy. V súčasnosti poznáme viac ako 200 chemických reakcií procesu rozkladu ozónu. Sem sa dostávajú predovšetkým v podobe freónov. To je obchodný názov zlúčenín používaných napr. na chladenie (chladničky, mrazničky, klimatizácia), ale aj ako hnací plyn sprejov. Sú nehorľavé, nejedovaté, bez zápachu, nereagujú s inými látkami a sú lacné. V súčasnosti je celosvetový pokles množstva ozónu asi 5 %. Vedci ale predpovedajú, že stenčovanie bude pokračovať, pretože od zahájenia priemyselnej výroby až do súčasnosti sa vyrobilo a vypustilo do ovzdušia asi 20 miliónov ton takýchto látok. Freóny ostávajú v atmosfére celé desaťročia, 1 molekula freónu dokáže rozbiť milióny molekúl ozónu.  Od 80. rokov 20. storočia vedci pozorujú  ozónová dieru. Je to viac ako 50% dočasná strata ozónu v stratosfére. Vzniká v jesenných mesiacoch (september až november) a každoročne sa zväčšuje.   2.      Najväčšmi sa ozónová diera vyskytuje nad oboma pólmi- Antarktídou a Arktídou. No pri kožných chorobách, ktoré sa vyskytli v Austrálii vedci zistili, že i nad touto krajinou je stenčená ozónová vrstva. Od roku 1970 pozorujeme však stenčovanie ozónovej vrstvy v oblasti celej zemegule. Je to spôsobené civilizačnými vplyvmi.

 

3.      Škodlivé účinky stenčovania ozónovej vrstvy nie sú na prvý pohľad zrejmé.

-  bolo odhadnuté, že úbytok ozónu o 1 % zvýši frekvenciu výskytu rakoviny kože o 3 %

      - prenikajúce ultrafialové žiarenie môže tiež oslabiť imunitný systém a zvýšiť počet    prípadov infekčných ochorení.

    -  odhaduje sa, že úbytok 10 % ozónu by v roku 2050 viedol k 4 miliónom prípadov očného zákalu.

     - v oceánoch hynie planktón, ktorý tvorí najnižšiu úroveň potravinového reťazca v oceáne a  tým môže byť ovplyvnený všetok život v moriach

     - ukazuje sa, že u citlivých rastlín pri zvýšenej intenzite UV-B žiarenia dochádza k spomaleniu rastu, majú menšie listy a preto nie sú schopné účinnej fotosyntézy a rastliny majú nižšiu úrodnosť.

    - škodlivé pre mnohé drobné vodné organizmy - zooplanktón, larválne kraby a garnáty a pre mladé vývojové štádiá rýb, taktiež spomaľuje proces fotosyntézy vo fytoplanktóne