-Trikyslík, O, plyn charakteristického zápachu, v tenkých vrstvách bezfarebný, v  hrubších modrý, tt -192,7 ° C, tv -111,9 ° C, hustota2, 144g/dm3. Silné oxidačné činidlo, reaguje so všetkými druhmi organických látok . . Je nevyhnutnou podmienkou života na Zemi, silno pohlcuje ultrafialové žiarenie.Ak vyšších koncentráciách je jedovatý.Přízemní ozón, súčasť letného (losangeleského) smogu, je zdravý škodlivý.

-Ozonosféra-časť stratosféry vo výške 15-50km nad zemským povrchom, v ktorej dochádza k  fotochemickým procesom a vzniká ozón. Maximum ozónu je v stredných zemepisných šírkach vo výškach 20-25km. V dôsledku antropogénneho znečistenia ovzdušia (hlavne freóny) dochádza k poškodeniu Ozonosféra, čo sa prejavuje prudkým poklesom koncentrácie ozónu (ozónová diera), najmä nad oblasťami Antarktídy a Arktídy. Jeden z globálnych problémov ľudstva

-Ozonizácia-oxidácia organických látok ozónom, popr. ich rozklad (ozonolýza) metóda dezinfekcia pitnej vody.