Oxid uhličitý - C O2 - CO2
Vápennou vodou - Ca (OH) 2 CO2 - CaCO3 H2O
Suchý ľad = sublimovaná oxid uhličitý
H2CO3 = kyselina uhličitá
Vznik kys uhlíkoch. - H2O CO2 - H2CO3

Lakmusový papierik sčervenal, pretože reaguje na vzniknutú kyselinu uhličitú. Využíva sa do perlivých nápojov. Je príčinou vzniku prechodnej tvrdosti vody.

Uhličitany alkalických kovov sú rozpustné. Ostatné nerozpustné nie sú. Nerozpustné uhličitany vznikajú zrážaním roztoku príslušné soli roztokom al. uhličitanu. Zahrievaním vzniká oxid kovu výnimočne oxid uhličitý.
CaCO3 - uhličitan vápenatý vzniká vo vápencových jaskyniach. Využíva sa na výrobu malty a v stavebníctve.

Ca (HCO3) 2 - Hydrogénuhličitan vápenatý spôsobuje tvrdosť vody, ktorá sa dá odstrániť varom.

Soda (uhličitan sodný) sa používa v papierenskom, textilnom priemysle a hlavne na výrobu skla.
Hydrogénuhličitan sodný (NaHCO3) - sa používa v kožiarskom priemysle.

Uhličitan amónny je vo vode rozpustný. Názov môže byť tiež CUKRÁRSKE Kvasnica, pretože sa využíva na kypriaci prášok - vzduch rozkladá na amoniak a hydrogénuhličitan amónny.
(NH4) 2CO3 - NH4HCO3 NH3
NH4HCO3 - NH3 H2O CO2
Fotosyntéza - 6CO2 12H2O - C6H12O6 6O2 6H2O