Čo by si mal vedieť o ovocných rastlinách?


 • Medzi ovocné rastliny patria stromy, kry a byliny.

 • Ovocné stromy, kry a byliny, ktoré sa pestujú v záhradách a sadoch ľudia vyšľachtili z divorastúcich rastlín.

 • Človek sa musí pravidelne o ovocné rastliny starať – strihať, postrekovať, ošetrovať a podobne.

 • Ovocné rastliny pestujeme pre chutné a zdravé plody.

 • Plody ovocných rastlín nazývame ovocie.

 • Ovocie je zdravé, pretože obsahuje vitamíny, najmä vitamín C.

 • Ovocie obsahuje aj dôležité anorganické látky, napríklad vápnik, fosfor, železo.


 

 

Ovocné rastliny delíme na:


 • ovocné stromy – jabloň, čerešňa, hruška, slivka,

 • ovocné kry – egreš, ríbezľa,

 • ovocné byliny – jahoda, ostružina. 

Ovocné plody delíme na:


 1. malvice,

 2. kôstkovice,

 3. bobule. 

 1. Malvice


Malvice sú dužinaté plody, ktoré obsahujú viac ako jedno semeno. Semená sú uložené symetricky v strede dužiny – v jadrovníku.


 

Medzi ovocné stromy, ktorých plody sú malvice patrí napríklad:


 • jabloň,

 • hruška.


Zdroj: http://de.wikipedia.org/wiki/Apfelfrucht

 

Plod jablone – jablko, ktoré patrí medzi malvice

 


 

 1. Kôstkovice

 

Kôstkovice sú dužinaté plody, ktoré majú len jedno semeno s tvrdým obalom uložené uprostred plodu – kôstku. Kôstka môže byť hladká (čerešňa) alebo drsná (broskyňa). Stredná časť kôstkovice je šťavnatá - dužinatá, vrchná časť je blanitá – šupka.


 

Medzi ovocné stromy, ktorých plody sú kôstkovice patrí napríklad:


 • čerešňa,

 • slivka,

 • marhuľa,

 • broskyňa.


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Drupe

 

Plody broskyne majú len jednu kôstku, patria medzi kôstkovice

 


 

 1. Bobule


Bobule sú dužinaté plody, ktoré obsahujú veľa semienok, roztrúsených v dužine. Majú šťavnatú strednú aj vnútornú časť. Vrchná časť je blanitá – šupka.


 

Medzi ovocné kry ktorých plody sú bobule patrí napríklad:


 • ríbezľa,

 • egreš,

 • jahoda.


Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Gooseberry

 

Egreš má v dužine viac rozptýlených semien - patrí medzi bobule

 Zopakujte si:
1. Čo všetko vieš o ovocných rastlinách?
2. Do ktorých skupín môžeme rozdeliť ovocné rastliny?
3. Ktoré plody patria medzi malvice?
4. Ktoré plody zaraďujeme medzi kôstkovice?
5. Ktoré plody zaraďujeme medzi bobule?
6. Čím sa odlišujú kôstkovice, malvice a bobule?

Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 6. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava, 2009. s. 14.-15. 

Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.

Zdroje obrazkov:
http://de.wikipedia.org/wiki/Apfelfrucht
http://en.wikipedia.org/wiki/Drupe
http://en.wikipedia.org/wiki/Gooseberry