Ak chcete aby sa na Vás život usmieval najprv mu musíte priniesť dobrú náladu“.

B. Spinoza

 

 

Keď máme dobrú náladu, svet sa nám zdá krásny, dobrý. Naopak, keď máme zlú náladu, všetko je zlé, sme smutní alebo „naštvaní“, vidíme všetko v čiernych farbách, život nás nebaví. Nálada sa niekedy tvorí a mení bez toho, aby sme vedeli, prečo je to tak. Niekedy si len povieme „vstal som dnes z postele ľavou nohou“.

 

 

Psychologické výskumy ukazujú, že nálada je úzko spojená:

 

1. s fyzickým stavom organizmu (zdravie, telesná kondícia) – keď sa telesne zdravotne cítime dobre, skôr budeme mať dobrú náladu. Preto je dôležité športovať, správne sa stravovať, vedieť odpočívať atď...

 

2. s psychickým stavom založeným najmä na činnosti a aktivite. Nuda a negatívne podnety (ľudia) vyvolávajú zlé nálady. Keď som však činný, aktívny, robím, učím sa, cvičím, tvorím, určite nebudem mať zlú náladu.

 

Nálady sú stavy dlhšie trvajúceho emocionálneho prežívania. Nálada vplýva na správanie človeka, pozitívne alebo negatívne. Je to normálny stav, ktorý sa vyskytuje u každého človeka. Môže prerásť až do patickej nálady. Patická nálada je dlhodobý stav vzrušenia alebo smútku, ktorý môže mať až chorobný ráz. Náladový ľudia sú takí, ktorí nedokážu ovládať svoje stavy nálad a strácajú nad nimi kontrolu. Človek sa môže naučiť ovládať svoje nálady aj afekty pomocou kultivácie emocionálneho života. Potom ich už dokáže ovládať. 

 

 

Druhy nálad: 

1. povznesená, dobrá – prejavuje sa veselosťou, radosťou, optimizmom, zvýšeným sebavedomím, priebojnosťou 

2. skleslá – prežívame skľúčenosť, smútok, depresivitu, prejavuje sa utiahnutosťou, pasivitou, stratou sebadôvery, bezradnosťou, plačlivosťou 

3. zlostná – prejavuje sa podráždenosťou, vzťahovačnosťou, urážlivosťou, útočnosťou, 
hostilitou (nepriateľstvom).
 

 

 

Zdroj:http://www.babykavarna.cz/clanky/nemoci/typy-nalad-deprese.html


 

Vyššie city si pestuje každý človek pri výchove a sebavýchove, pri ktorých je dôležitá aj určitá kultivácia citového života a ktorej súčasťou je naučiť sa ovládať svoje nálady a afekty. 

 

Medzi vyššie city patria: 

a, morálne city – spojené s prežívaním morálnych činov, hodnôt a postojov (napríklad zmysel pre povinnosť, spravodlivosť, humánnosť) 

b, estetické city – vznikajúce pri prežívaní krásy (pri pohľade na umelecké dielo, pri sledovaní divadelnej hry, čítaní básne) 

c, intelektuálne city – sprevádzajú poznávanie, objavovanie, študovanie neznámeho, nachádzanie pravdy.

 

 

Cvičenia na zvýšenie psychickej a fyzickej kondície

 

Stavy, ktoré podmieňujú náladu:

Uvoľnenosť – energický stav = sme oddýchnutí a nabití energiou. Vyžaruje z nás sila a sebavedomie.

Uvoľnenosť – unavený stav = naše sily sú vyčerpané, ale sme spokojní. Napriek únave po ťažkej práci, sústredenosti máme dobrú náladu.

Napätie – energický stav = fyzicky sa cítime v poriadku, ale veľa úloh, práce, časová tieseň, strach alebo hroziaci konflikt v nás vyvolávajú napätie.

 

Ak sa poruší rovnováha medzi uvoľnenosťou energiou, sme podráždení, nervózni a pomaly prechádzame do ďalšieho psychického stavu - únavy z napätia.

Napätie – unavený stav = sme nervózni, podráždení, neprístupní, prestrašení, uzatvárame sa do seba. Nevieme si oddýchnuť, ťažko zaspávame, lebo nás prenasledujú pochmúrne myšlienky a okolo seba vidíme len neriešiteľné problémy. Tento stav, nálada, môžu vyústiť až do depresie.

 


 

Čo je tvojou úlohou?

 

Sleduj svoje nálady a použi taktiky na tvorenie dobrej nálady.

 


Šesť základných stratégií tvorby a kontroly nálad.

 

1. aktívne ovplyvňovanie nálad – relaxačné cvičenia, masáže, dýchacie cvičenia, aktívny pohyb.....

2. odpútavacie pozornosti - zmena prostredia, hudba, čítanie zábavnej a humoristickej literatúry, ale aj umývanie riadu, čistenie garáže, upratovanie....

3. ovládanie nálad – (to ľudia využívajú najčastejšie) sledovanie televízie, nakupovanie, návšteva kina, oddych, spánok, jedlo ako prostriedok na zmenu nálady.

4. spoločenská opora – hľadanie pomoci u priateľov, ktorým sa zdôveríme so svojimi problémami, alebo sa obrátime na odborníkov - psychológov,

5. defenzívne (obranné) reakcie – úmyselné vyhýbanie sa osobám a situáciám, ktoré sú zdrojom napätia a stresu, stiahnutie do seba , dlhodobý oddych,

 

6. priame zníženie napätia užitím alkoholu alebo inej drogy, po ktorom nasleduje skratkovitá reakcia zlosti, agresie. Môže to byť napríklad napadnutie objektu zle nálady (priateľky, vedúceho v práci), vyvolanie hádky (s mamou, otcom, súrodencami, priateľmi).

Tieto spôsoby zmeny nálady nemusia byť účinné, naopak, často ešte zhoršia náladu aj iným osobám, ale požívajú sa.

 

 Zopakujte si:
Mávaš často zlú náladu? Vieš ju ovládať?
Vieš čo spôsobuje tvoju zlú náladu? Čo to je najčastejšie?
Cítiš sa v škole unavený alebo častejšie pociťuješ napätie?
Kto alebo čo v tebe vyvoláva pocit napätia?
Čo dokáže zmeniť tvoju zlú náladu na dobrú?
Cítiš v sebe často alebo stále veľa energie, alebo je to pocit vyčerpanosti alebo únavy?

Použitá literatúra:
M. Zelina, M. Zelinová, A. Janovská, J. Varmuža: Ako zmeniť sám seba, OG-Vydavateľstvo Poľana, spol.s.r.o. Bratislava 2005

Zdroje obrazkov:
http://www.babykavarna.cz/clanky/nemoci/typy-nalad-deprese.html